FUWA-RIJK de nieuwe versie van FUWASYS

Weblogs

Het Functiegebouw Rijk maakt gebruik van het functiewaarderingssysteem FUWASYS om de werkzaamheden binnen de Rijksoverheid in te delen. Het fundament van dit systeem moet kunnen omgaan met belangrijke interne en externe ontwikkelingen en veranderingen, meegroeien met vakmatige en professionele ontwikkelingen op het gebied van functiewaardering, en de huidige maatschappelijke verhoudingen ten aanzien van functiezwaarte weerspiegelen. Op dit moment voldoet FUWASYS niet volledig aan alle vereisten voor een toekomstbestendig fundament.

De sociale partners gaan samen werken aan de ontwikkeling van een verbeterd en bijgewerkt functiewaarderingssysteem dat de intensiteit en complexiteit van uitvoerende functies meer recht doet.

O&P|Organisatie-inrichting (O&P|OI) ontwikkelt in opdracht van DGDOO het gemoderniseerde, verbeterde en vernieuwde functiewaarderingssysteem onder de titel FUWA-RIJK.

FUWA-RIJK wordt een vernieuwd functiewaarderingssysteem, dat generieker en toekomstbestendiger is en goed inspeelt op relevante interne veranderingen binnen de Rijksoverheid en externe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Het systeem wordt opnieuw opgebouwd en vormgegeven, waarbij de goede elementen van Fuwasys2020 behouden blijven.

Aanpak en governance

We hebben een gedegen aanpak en governance opgezet om ervoor te zorgen dat we goede en professionele resultaten behalen bij de ontwikkeling van FUWA-RIJK. Inmiddels is, na goedkeuring door de ICOP van ICBR, het project van start gegaan.

Ontwikkelgroep en klankbordgroep

Er zijn twee belangrijke groepen betrokken bij het project: de ontwikkelgroep en de klankbordgroep. De ontwikkelgroep bestaat uit vakmensen met expertise op het gebied van functiewaardering en organisatie-inrichting. Zij doen het inhoudelijke denkwerk en maken producten in het kader van FUWA-Rijk. De groep vertegenwoordigt verschillende disciplines en komt vanuit verschillende departementen en organisaties, inclusief een expert van buiten het Rijk.

De klankbordgroep toetst en adviseert inhoudelijk over de producten die zijn opgeleverd door de ontwikkelgroep. De leden van de klankbordgroep zijn geen vakdeskundigen op het gebied van functiewaardering of organisatie-inrichting, maar hebben wel inzicht in hoe HR-processen in de praktijk verlopen en hebben een brede of overkoepelende blik op hun eigen functionele discipline. Daarnaast is het van toegevoegde waarde als ze inzicht hebben in huidige problemen die spelen met betrekking tot functiezwaarte en verhoudingen binnen het Rijk.

Stand van zaken

Op 10 november 2022 is de ontwikkelgroep gestart met 16 leden. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over aanpak, samenwerking en werkwijze. Tussen november en januari hebben meerdere inhoudelijke sessies plaatsgevonden en is er een opzet gemaakt voor het nieuwe FUWA-Rijk. Op 3 februari 2023 is de klankbordgroep van ongeveer 20 vertegenwoordigers uit verschillende Rijksonderdelen gestart. Op 23 februari zal de klankbordgroep de contouren van het nieuwe systeem toetsen tijdens een eerste inhoudelijke sessie.

Planning

Volgens de planning worden alle producten van FUWA-Rijk op 31 december 2023 opgeleverd. Hierna zal het besluitvormingsproces starten, waarbij het Sectoroverleg Rijk (SOR) uiteindelijk een definitief akkoord moet geven. Hierbij wordt ook gekeken naar de impact en mogelijke implementatiescenario's van FUWA-Rijk.

Nieuws en contact

Nieuws over de de voortgang van FUWA-RIJK wordt gepubliceerd op de website van het Functiegebouw Rijk. Onder het kopje 'contact' kun je daar terecht voor vragen en opmerkingen. 
In volgende edities van de Nieuwsbrief FGR worden alle belangrijke mijlpalen gemeld.

Projectleider FUWA-RIJK is Bas van der Linden, adviseur bij O&P Rijk|Organisatie-inrichting.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.