Gedeeltelijke actualisatie functiefamilie Bedrijfsvoering

Weblogs

Het team van O&P Rijk|Organisatie-inrichting werkt voortdurend aan het optimaliseren en verbeteren van rijksbrede instrumenten. De meest bekende en meest gebruikte is het Functiegebouw Rijk of FGR. 

Wat gaat er gebeuren?

In 2023 brengen we meer verdieping  in de aandachtsgebieden van de kwaliteitenprofielen van drie functiegroepen uit de functiefamilie Bedrijfsvoering: 

  • Adviseur Bedrijfsvoering; 
  • Senior Adviseur Bedrijfsvoering; 
  • Coördinerend/Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering. 

Om te zorgen dat het juiste diepteniveau (onderscheidend vermogen) wordt gehaald is hulp van gebruikers met kennis van de praktijk essentieel.  Daarom richt O&P Rijk| OI een klankbordgroep van gebruikers op. Ben je werkzaam binnen bedrijfsvoering en wil je meedenken over actualisering van het Functiegebouw Rijk (FGR) of ken je iemand die dat kan doen? Meld je dan aan via email postbusFGR-site@rijksoverheid.nl. De klankbordgroep start Q3 2023.
 

Wat is er al gebeurd?

In de 2022 hebben we de uitgangspunten geformuleerd die we gaan  hanteren bij de actualisatie van de aandachtsgebieden in de kwaliteitenprofielen: 

  •  Aandachtsgebieden betreffen een herkenbaar vakgebied c.q. een vakspecialisme dat wordt toegepast in de taken van een organisatie. 
  • Aandachtsgebieden hebben betrekking op vakgebieden van ongeveer gelijke grootte en abstractieniveau.
  • Aandachtsgebieden sluiten elkaar zoveel mogelijk uit: het is duidelijk wat waar thuishoort. 
  •  Aandachtsgebieden zijn bruikbaar voor het specificeren van de opleidingseisen, bijvoorbeeld ten behoeve van vacatureteksten. De gedefinieerde aandachtsgebieden sluiten zoveel mogelijk aan bij de beschikbare opleidingen in het vakgebied.
     

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.