Vernieuwing vormgeving Brondocumenten FGR

Weblogs

Een goede en toegankelijke vormgeving draagt bij aan het gebruik van het FGR. Daarom werkt O&P Rijk Organisatie-inrichting aan de vernieuwing van de vormgeving van het FGR. 

Waar de afgelopen jaren is gekozen voor groot onderhoud van complete functiefamilies van het FGR, wat veel tijd kostte en achteraf soms discussie opleverde, wordt nu ingezet op periodiek onderhoud. De actualisering van de vormgeving is hier onderdeel van. Op een later moment worden de teksten van het FGR gemoderniseerd, mede op basis van de ontwikkeling van FUWA-Rijk. Op dit moment worden dus geen grote inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. 

Als eerste zijn de brondocumenten aan de beurt

Brondocumenten bevatten de vastgestelde FGR-teksten van de verschillende functiegroepen. Iedere functiegroep heeft een eigen brondocument. De vormgeving van de brondocumenten wordt daarom zodanig verbeterd dat het FGR nog toegankelijker wordt voor medewerkers en voor professionals. 

Wat gaat er veranderen?

Nieuw is het gebruik van de herkenbare kleur van de functiefamilie in het brondocument. Zo is meteen duidelijk om welke functiefamilie het gaat. Onder de titel van het brondocument worden de doelen van het FGR toegevoegd. Daarna volgt een overzicht van de bij de functiefamilie behorende functiegroepen, zodat de plek binnen de context van de hele functiefamilie inzichtelijk is. 

Het kernprofiel van de functiegroep wordt aangevuld met een leeswijzer die het doel en gebruik ervan verduidelijkt en een toelichting op de gebruikte begrippen geeft. Ook is de tekst van de kernprofielen begrijpelijker gemaakt. Wat voorheen ‘resultaatgebieden’, ‘omgeving’, ‘bedrijfsvoering’ en ‘vernieuwen en verbeteren’ heette, wordt nu als vraag geformuleerd. ‘Wat bereik je in deze functie?’ in plaats van  ‘resultaatgebieden’. Ook de kopteksten van de kolommen zijn toegankelijker geformuleerd: ‘resultaten’ wordt nu ‘te behalen resultaten’, ‘gedragsindicatoren’ wordt ‘benodigd gedrag’. 

De belangrijkste wijziging in het kwaliteitenprofiel is het ‘kantelen’ ervan. De opbouw wordt hetzelfde als die van de functietyperingen met een kolom per schaalniveau. Wat verzwarend is, is blauw vetgedrukt geworden, overeenkomstig de functietyperingen . Nu zijn in de opbouw van het kwaliteitenprofiel nog verschillen waar te nemen tussen functiegroepen. De vormgeving wordt straks voor alle kwaliteitenprofielen hetzelfde. Daarnaast wordt de leeswijzer van het kwaliteitenprofiel ingekort. 

De brondocumenten kunnen op de website van het FGR worden gedownload op de pagina’s van de functiegroepen onder het kopje ‘Functiegroep downloaden’. De nieuw vormgegeven brondocumenten zijn daar vanaf de zomer 2023 te vinden. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.