Training Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening, afgekort: KWIV. Steeds meer Rijksorganisaties gaan aan de slag met de implementatie van het KWIV. Hoe verhoudt zich dat tot het FGR, wat kun je ermee en hoe pas je het toe? Hoe kun je deze kennis overbrengen aan anderen in je omgeving? Welke relatie is er met de HR-cyclus?

Focuspunt strategisch personeelsbeleid overheid

Het Rijk hanteert een aantal focuspunten bij haar strategische personeelsbeleid. Deze training hoort is ondersteunend aan een aantal focuspunten: De organisatie en de medewerkers zijn wendbaar. Het KWIV ondersteunt bij het wendbaar inrichten van organisaties. De opgave staat daarbij centraal. Het ondersteunt ook bij permanent leren en ontwikkelen.
 

Daarom deze training

Het KWIV is een aanvulling op de kwaliteitenprofielen van het FGR, speciaal ontwikkeld voor de IV-medewerkers binnen de rijksoverheid. Het is een hulpmiddel dat behulpzaam is bij alle onderdelen van de HR-cyclus (werving, inhuur, professionalisering en loopbaanperspectief). Met deze training leer je de meerwaarde van het KWIV ten opzichte van het FGR en word je wegwijs gemaakt in, en leer je het EXCEL-bestand met de 61 KWIV-profielen (deel II) en de opleidingstabellen (Deel III) hanteren in de verschillende stappen van de HR-cyclus
 

Voor wie

Je bent beginnend HR-adviseur, of al gevorderd en in jouw organisatie bevinden zich IV-functies. Dan kom je al snel in aanraking met het KWIV. Vragen hierover wil je graag beantwoorden en in je advies aan het management wil je natuurlijk graag meepraten. De training is ook interessant voor managers van IV-functies.

Hiermee kom je terug

Na afloop:

  • Weet je welke positie het KWIV heeft ten opzichte van het FGR;
  • Weet je wat de meerwaarde is van het KWIV op rijksbreed, departementaal, organisatie- en individueel niveau;
  • Kan je het KWIV toepassen in de koppeling van FGR-functies met een van de KWIV-profielen;
  • Kan je het KWIV toepassen bij het opstellen van vacatureteksten;
  • Kan je het KWIV toepassen bij het maken van werk-/resultaatafspraken, professionalisering en loopbaanperspectieven;
  • Kan je het EXCEL-bestand KWIV, deel II met de 61 KWIV-profielen hanteren in bovengenoemde toepassingen;
  • Kan je het EXCEL-bestand KWIV, deel III met de 61 Opleidingstabellen hanteren in bovengenoemde toepassingen;
  • Weet je wat er aangepast moet worden in P-Direkt om de KWIV-roepnamen geregistreerd te krijgen; 
  • Weet je de juiste informatie over het KWIV te vinden op de website.

Programma

Op de website van het Functiegebouw Rijk vind je informatie over het Kwaliteitsraamwerk IV die je vooraf in je eigen tijd doorneemt. Voorafgaand aan de workshop ontvang je een huiswerkvraag, die je alvast op het spoor van de workshop zet.
 

Leervormen

Zelfstudie met behulp van de website van het FGR een uur. Aansluitend een sessie van drie uur. Daarin ga je samen met andere cursisten en onder leiding van een docent aan de slag om je de kennis eigen te maken.
 

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze training of je inschrijven? Mail dan met organisatie-inrichting@rijksoverheid.nl.