FUWA-Rijk, een gemoderniseerd, verbeterd en nieuw functiewaarderingssysteem voor het Rijk

FUWASYS is een waarderingssysteem dat de Rijksoverheid gebruikt om functies te evalueren. Het Functiegebouw Rijk (FGR), gebouwd rondom dit systeem, helpt bij het indelen van werkzaamheden binnen de Rijksoverheid. FUWASYS is nog steeds het fundament voor de schaalniveaus en verhoudingen binnen het Rijk, maar het is niet meer voldoende toekomstbestendig. Er is behoefte aan een vernieuwd en verbeterd functiewaarderingssysteem (FUWA-Rijk) dat beter past bij de huidige maatschappelijke verhoudingen.