Medewerkers Organisatie-inrichting

Hier vind je de medewerkers van Organisatie-inrichting en hun e-mail adres. Voor telefoonnummers verwijzen we je naar de Rijksadresgids te vinden op het Rijksportaal. 

Overzicht
Opdrachtgever Contactpersoon Achtervang SPOC
DGOO rijksbrede opdrachten

Ria Gelderblom

Frans Boersma Ria Gelderblom
AZ Willem Koevoets Ilse Wortelboer Mariette Klein
BZ Patricia Keijzer Frans Jansen Frans Boersma
BZK (excl. rijksbrede opdrachten, BZK 2 en ICTU)

Frans Boersma/Ilse Wortelboer

- Ria Gelderblom
BZK 2 Willem Koevoets Regina Mansab-Koning Ria Gelderblom
ICTU Frans Boersma Ilse Wortelboer Ria Gelderblom
LNV Piet Cnossen Regina Mansab-Koning Fred Steinweg (tijdelijk)
LNV/Staatsbosbeheer Karin Spaansen Ria Gelderblom Fred Steinweg
EZK Regina-Mansab-Koning Piet Cnossen Fred Steinweg (tijdelijk)
FIN Maarten Huisman Piet Cnossen Caroline Wiemer
FIN/Belastingdienst Vacant Patricia Keijzer Caroline Wiemer
FIN/Douane Ande Stokman Vacant Caroline Wiemer
 I&W (excl. RWS) Elly Glas Daniël Doodkorte Hennie Vis
 I&W/ RWS Elly Glas Daniël Doodkorte Mariette Klein
 OCW (excl. DUO) Els Ramak Reijer Mahieu Willem van Eck
 OCW/DUO Els Ramak Ande Stokman Willem van Eck
 SZW Daniël Doodkorte Reijer Mahieu Jan Robert Zeelenberg
 J&V (excl. DJI, IND, OM en Rechtsprraak) Karin Spaansen Vacant Fredeleen Galjart/Ilse van Roekel
J&V/Rechtspraak/Raad voor de Rechtspraak Karin Spaansen Vacant Fredeleen Galjart
 J&V/DJI

Renate van Gils

Vacant Christine Veldhuizen
 J&V/IND Renate van Gils Regina Mansab-Koning Ilse van Roekel
 J&V/OM Reijer Mahieu Elly Glas Fredeleen Galjart
 VWS Reijer Mahieu Regina Mansab-Koning Narin Ramsoedh
 HCvS:
 - Eerste Kamer Willem Koevoets Ilse Wortelboer Margo Scholtes
 - Tweede Kamer Willem Koevoets Ilse Wortelboer Margo Scholtes
 - Nationale Ombudsman Willem Koevoets Ilse Wortelboer Margo Scholtes
 - Raad van State Willem Koevoets Ilse Wortelboer Margo Scholtes
 - Algemene Rekenkamer Ilse Wortelboer Willem Koevoets Margo Scholtes
 - Hoge Raad Ria Gelderblom (tijdelijk) Karin Spaansen Fredeleen Galjart
 - Defensie Ria Gelderblom vacant Agnes van der Aa
 - Dienst Koninklijk Huis Elly Glas Ria Gelderblom Fred Steinweg
 - Kabinet van de Koning Ria Gelderblom Willem Koevoets Fred Steinweg
 - Kanselarij der Nederlandse Orden Frans Jansen Ria Gelderblom Margo Scholtes
 Nationale Politie Regina Mansab-Koning Ria Gelderblom Fred Steinweg

Contactgegevens externe medewerkers

Contactgegevens
Becht, Rianne rianne.becht@rijksoverheid.nl
Kleef, Yukkie van  Yukkie.Kleef@rijksoverheid.nl
Verschuren, Hans  hans.verschuren@rijksoverheid.nl
Schie, Laurens van laurens.schie@rijksoverheid.nl
Raissouni, Chifae  Chifae.Raissouni@rijksoverheid.nl
Linden, Bas van der  Bas.Linden@rijksoverheid.nl

Buurma, Luuk

luuk.buurma@rijksoverheid.nl

Harry Kuijpers

Harry.Kuijpers@rijksoverheid.nl