Wat doet Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht?

O&P Rijk | Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht is dé specialist op het gebied van arbeidsjuridische dienstverlening binnen het Rijk. Wij geven juridisch advies en bijstand aan management en p&o-professionals. Déjuridisering is altijd ons uitgangspunt. Daarnaast adviseren wij in de beleidsvorming aan overheidsmanagers en p&o-adviseurs. Onze focus ligt hierbij op goed werkgeverschap en de wendbare medewerker en organisatie. Wij zijn uw juridische partner voor goed werkgeverschap: oplosser, kennisdeler en verbinder. Onze adviseurs denken proactief en oplossingsgericht met onze opdrachtgevers mee. Door te werken in O&P Rijk-brede accountteams opereren we klantgericht en klantbewust.

Delen van kennis

Wij borgen onze kennis en ervaring in Kennispunten en op onze Kennisbank. Maandelijks organiseren we een vakinhoudelijk overleg, onder leiding van Barend Barendsen, Hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden, om de kennis van onze juridisch adviseurs actueel te houden. Onze Rijksbrede kennis en toepassing van het arbeidsrecht delen we met onze klanten, DGDOO en andere gremia. Dit doen we niet alleen door middel van trainingen maar ook via onze website, nieuwsbrieven, factsheets, whitepapers, in bijeenkomsten en blogs.

Regelgeving en beleid binnen het Rijk

Door de Rijksbrede bundeling van arbeidsjuridische expertise en bijbehorende coördinatie binnen het p&o-domein dragen wij bij aan een consistente toepassing en eenduidige ontwikkeling van regelgeving en p&o-beleid binnen de Staat der Nederlanden als overheidswerkgever. 

Meer informatie

Wil je meer weten? Lees het op de website.