Wat doet Arbeidsmarkt

O&P Rijk | Arbeidsmarkt is binnen de Rijksoverheid de specialist voor het oplossen van capaciteitsvraagstukken. Het uitgangspunt hierbij is: de juiste kandidaat, op de juiste plek, op het juiste moment, zowel voor vast of tijdelijk. WerkenvoorNederland en de Mobiliteitsbank zijn dé wervingsplatforms die de zichtbaarheid van onze vacatures en identiteit van de Rijksoverheid op de in- en externe arbeidsmarkt onderhouden. 

Aantrekkelijke werkgever voor duurzame arbeidsrelatie

Samen met rijksorganisaties positioneren we met (imago)campagnes de Rijksoverheid als een aantrekkelijke werkgever. Het doel hierbij is om een duurzame relatie met potentiële medewerkers op te bouwen. Team Werken voor Nederland verzorgt naast het positioneren van het eigen werkgeversmerk ook individuele wervingsvraagstukken voor vaste capaciteit. Onze data-analyses en effectmetingen geven ons inzichten waarmee we het volledige werving- en selectieproces continu verbeteren en optimaliseren. 

Tijdelijk Werk voor inhuurvraagstukken

Voor tijdelijke capaciteit is O&P Rijk | Arbeidsmarkt de expert op het gebied van marktuitvraag. Compliant inhuren, hierover adviseren en het toepassen en verder (door)ontwikkelen van een op inhuur toegespitste integrale inhuurapplicatie, inclusief digitaal dossier is ons specialisme. Met onze kennis voeren we regie op de jaarlijkse postencontrole van onze afnemers. Samen met de Auditdienst Rijk hebben we een efficiënte aanpak ontwikkeld. Daarnaast werkt ons team intensief samen met CDI-offices, categoriemanagement, inkoop- en arbeidsjuristen en leveren wij gevraagde data-analyses op inhuurportefeuilles.
Vanuit onze rol als decentraal leveranciersmanager nemen we deel aan (Rijksbrede) aanbestedingstrajecten voor de inhuur van extern personeel en uitzendkrachten, resulterend in raamovereenkomsten. Dat wij namens meerdere afnemers met de leveranciers aan tafel zitten maakt dat we een stevige positie hebben en hier professioneel invulling aan kunnen geven, onder andere bij de begeleiding en implementatie. Verder werken we intensief samen met poolmanagers binnen het Rijk. Wij bieden hen inzicht in wat onze klanten uitvragen en stellen hen zo in staat om vraag gestuurd te werven.
 

Meer informatie

Wil je meer weten over de arbeidsmarkt? Kijk op de Arbeidsmarkt website voor meer informatie.
 

De O&P Rijk-onderdelen Inclusiviteit, Arbeidsmarkt en Loopbaan & Talentontwikkeling werken nauw met elkaar samen richting opdrachtgevers. De teams hebben sterke raakvlakken op het realiseren van Rijksbrede doelstellingen over de inzet en groei van Rijksmedewerkers. Zij kunnen desgewenst een geïntegreerde aanpak voor klantvraagstukken bieden.