Wat doet Bedrijfszorg

Medewerkers die goed gemotiveerd zijn en lekker in hun vel zitten zijn de motor van uw organisatie. Een prettig werkklimaat, fijne collega’s, een goede werk- privébalans, ontwikkeling en uitdagingen in hun werk dragen hieraan bij. Samen met Rijksonderdelen werken we eraan om medewerkers gezond, veilig en met plezier te laten functioneren. Onze (gecertificeerde) professionals zien werk als een positieve factor op de gezondheid en het welzijn van de mens. Naast individuele interventies adviseren we je op team-, afdeling- en organisatieniveau. Bedrijfszorg legt de focus op preventie. Dit vergt werken in partnerschap met de klant en de vertaling van die praktijkervaringen in de advisering aan beleid. Zo komen we tot Rijksbrede oplossingen op gebied van veilig en gezond werken met aandacht voor specifieke  thema’s als covid, werkdruk, kwaliteit van werk en vitaliteit.

De nieuwe mogelijkheden die de technologische ontwikkelingen bieden worden vertaald in concrete nieuwe of vernieuwde producten en diensten, zoals e-learning en e-health (digitale zorg), digitalisering van bestaande dienstverlening en meer datagedreven werken. Met de integrale wijze van werken via multidisciplinaire klantteams en de inzet van zowel curatieve als preventieve interventies kunnen we nog effectiever met de klant samenwerken.

Onze dienstverlening bestaat uit advies ten behoeve van: 

  • Gezonde organisaties (advies op organisatieniveau)
  • Gezond werken (begeleiding en advies op individueel niveau)

Binnen beide categorieën wordt nader onderscheid gemaakt tussen Budgetgefinancierde en niet-Budgetgefinancierde diensten en producten; dit onderscheid is alleen voor onze Budgetfinancieringsklanten relevant. 

Meer informatie

Wil je meer weten over gezond werken en gezonde organisaties? Lees het op de website.