Wat doet Binnenwerk?

Het Rijk wil een diverse en inclusieve werkgever zijn. Binnenwerk maakt hier sinds 2016 werk van door een grote bijdrage te leveren aan de realisatie van de Banenafspraak. Samen met partnerorganisaties creëert Binnenwerk een groeiend aantal duurzame, structurele banen voor mensen met een doelgroepindicatie binnen het Rijk.

Dit doet Binnenwerk als gemandateerd werkgever namens opdrachtgevers. Eind 2022 zijn er ruim 700 banen gerealiseerd en werken er 59 Binnenwerk-teams verspreid over Nederland. Zo’n 530 medewerkers met een arbeidsbeperking hebben dan bij Binnenwerk een baan. Deze mensen krijgen naast een vast inkomen, ook waardering en meer zelfvertrouwen. Als je doet wat je kan, is een beperking immers geen bezwaar meer.

Oplossing voor invulling Banenafspraak

Binnenwerkmedewerkers werken in teamverband met een vaste leidinggevende en jobcoach. Zij doen nuttig en duurzaam werk dat ertoe doet en geen bestaand werk verdringt. Denk aan werksoorten als bos- en natuurbeheer, archiefbewerking, toetsenbordreiniging, p-dossiers opschonen en autowassen zonder water. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking met partnerorganisaties als FMHaaglanden, JustID, P-Direkt en Staatsbosbeheer.

Met name de inzet van banen in bos- en natuurbeheer samen met Staatsbosbeheer, biedt een oplossing voor opdrachtgevers die zelf binnen het eigen departement weinig mogelijkheden zien voor voldoende invulling van de Banenafspraak.

Daarnaast is Binnenwerk altijd op zoek naar nieuwe werksoorten en staat open voor suggesties. Binnenwerk kijkt naar wat wel kan en creëert zo nieuwe banen en dus kansen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Binnenwerk regelt alles voor de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt volledig ontzorgd; Binnenwerk is gemandateerd werkgever en neemt alle werving, administratie, leiding en begeleiding op zich. Alle departementen en uitvoeringsorganisaties kunnen opdrachtgever zijn. Zij nemen jaarlijks een toenemend aantal banen af bij Binnenwerk en deze tellen bij hen mee voor het quotum. Medewerkers hebben een relatief laag ziekteverzuim en gaven Binnenwerk in het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek een 8,6.

Binnenwerk heeft veel gespecialiseerde kennis en ervaring in huis, gericht op deze doelgroep. Er zijn korte lijnen met alle spelers, zowel intern als extern. Een onmisbaar aspect van Binnenwerk is de deskundige ondersteuning bij inkomensbeheersing. Daarnaast regelt Binnenwerk alle personeelszaken voor zijn medewerkers, aangezien de meeste van hen geen toegang hebben tot het P-Direktportaal. De formule van Binnenwerk werkt en is absolute win-win voor alle betrokkenen. 

Meer informatie

Meer over Binnenwerk lees je op de website

De prijzen in de tabel betreffen de all-in tarieven voor 1 FTA (baan voor medewerkers met een arbeidsbeperking, van 25,5 uur) op jaarbasis. 
Het tarief bevat naast de salariskosten van de participant ook alle kosten voor het gemandateerd werkgeverschap met leiding, begeleiding en inkomensbeheersing.