Wat doet Loopbaan- en Talentontwikkeling

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving, moeten medewerkers binnen de Rijksoverheid ook flexibel kunnen zijn. Dit betekent dat medewerkers ingezet kunnen worden daar waar het nodig is. Dit vraagt van hen dat zij de noodzaak tot hun persoonlijke ontwikkeling onderkennen en bewust met hun loopbaan bezig zijn. Bij O&P Rijk Loopbaan- en Talentontwikkeling versterken we het management en de medewerkers bij het realiseren van deze ambitie. Je kunt van ons verwachten dat wij het management van de Rijksorganisaties op alle niveaus adviseren bij het inzetten van de juiste medewerker op het beschikbare werk dat het beste bij haar/hem past. Uitgangspunt is dat de inzetbaarheid én het talent van de medewerker aansluiten bij de ontwikkeling van uw organisatie. We begeleiden medewerkers individueel of in groepsverband bij het vormgeven van hun loopbaan. Dit alles voor een wendbare organisatie én medewerker.

Meer informatie

Wil je meer weten over loopbaan- en talentontwikkeling? Je leest er alles over op de website.

De O&P Rijk-onderdelen Inclusiviteit, Arbeidsmarkt en Loopbaan- en Talentontwikkeling werken nauw met elkaar samen richting opdrachtgevers. De teams hebben sterke raakvlakken op het realiseren van Rijksbrede doelstellingen over de inzet en groei van Rijksmedewerkers. Zij kunnen desgewenst een geïntegreerde aanpak voor klantvraagstukken bieden.