Wat doet P-Direkt?

P-Direkt is de hr-dienstverlener van de Rijksoverheid. We leveren diensten op het snijvlak van hr en ict voor 140.000 medewerkers, managers, beleidsmakers en hr-professionals die werken binnen de Rijksoverheid. Deze dienstverlening is modern, efficiënt, betrouwbaar en direct toegankelijk. Belangrijke eindproducten zijn salarisbetaling en informatievoorziening. Onze dienstverlening op dit gebied wordt gewaardeerd met minimaal een 7. 

Efficiënt en betrouwbaar

De omgeving waarin P-Direkt en onze eindgebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan onze dienstverlening. P-Direkt ziet een toenemende vraag naar meer kwaliteit en ondersteuning. Organisaties willen efficiënte dienstverlening, maar wel dienstverlening die is toegespitst op hun eigenheid. Dat vraagt een andere aanpak dan one size fits all. Tegelijkertijd is de dienstverlening van P-Direkt gericht op grootschaligheid. De focus ligt op onze basisdienstverlening, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven inspelen op actuele vraagstukken. Dat betekent dat er grenzen zijn aan maatwerk voor individuele klanten.

Focus op eindgebruiker

Onze diensten zijn professioneel, toegankelijk en modern. Bij de doorontwikkeling van de dienstverlening houden we de focus op de eindgebruiker. Eindgebruikers bieden we kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde hr-services passend bij hun persoonlijke situatie. Onze eindgebruikers regelen zelf direct hun personeelszaken, via meerdere kanalen, van zelfbediening tot persoonlijk contact. We leveren informatie op maat voor analyses.

Dienstverlening naar hoger plan

We zetten goede en innovatieve methodes en technieken in om onze dienstverlening naadloos te laten aansluiten op onze grote en diverse groep van eindgebruikers, zowel vanuit de optiek van de eindgebruiker als van de organisaties. P-Direkt zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere shared service organisaties (sso’s) van de Rijksoverheid. Zo brengen we gezamenlijk de dienstverlening naar een hoger plan.

Meer informatie

Vind alles over P-Direkt op de website