Factsheet Loondoorbetaling

Als een medewerker ziek wordt, zijn er standaardregels voor loondoorbetaling en ontslag. Vindt ziekte plaats binnen twee jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of als deze leeftijd al is bereikt, gelden er afwijkende termijnen en regels. In een factsheet geeft het Kennispunt Sociale Zekerheid een volledig overzicht. 

Dit factsheet is herzien op 29 maart 2021.