Home

Bij Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) komen alle uitvoeringsvraagstukken op het terrein van organisatie en personeel bij elkaar. Samen bieden we basisdienstverlening en dienstverlening op maat. We werken voor alle medewerkers, managers, hr-directies en beleidsmakers binnen het Rijk.

Dienstverlening O&P Rijk

Nieuws

Meer nieuws