O&P Rijk | Organisatieadvies

Heb je als manager vragen over meer flexibiliteit binnen je organisatieonderdeel? Wil je klantgericht werken en meer integraal? Sluit de inrichting van de organisatie aan bij de strategie? Je komt er niet altijd aan toe om over complexe inrichtingsvragen na te denken. De experts van Organisatieadvies helpen je graag verder. Wij implementeren en begeleiden bij alle aspecten die relevant zijn voor de inrichting van een moderne Rijksdienst. Denk aan benchmarks, een nieuwe manier van werken, evaluatie of toepassing van het Functiegebouw Rijk, reorganisatie en Rijksbrede instrumentontwikkeling. Samen ontwikkelen we een plan dat antwoord geeft op jouw opgave.