FUWA-Rijk, een gemoderniseerd, verbeterd en nieuw functiewaarderingssysteem voor het Rijk

FUWASYS is een systeem dat de Rijksoverheid gebruikt om functies te waarderen. Het systeem is meer dan 25 jaar geleden ontwikkeld. Om dit systeem is een nieuwe ‘schil’ gebouwd, het Functiegebouw Rijk (FGR). Het FGR is een organisatie-inrichtingsinstrument en helpt bij het indelen van werkzaamheden binnen de Rijksoverheid.

FUWASYS wordt sinds de invoering van FGR niet meer direct toegepast, maar ligt nog steeds als belangrijk fundament onder FGR. Daardoor is FUWASYS weliswaar minder zichtbaar, maar het blijft nog steeds het fundament voor de schaalniveaus en verhoudingen binnen het Rijk. Het is belangrijk dat dit fundament goed blijft en kan omgaan met veranderingen en ontwikkelingen. Het moet ook de huidige maatschappelijke verhoudingen ten aanzien van functiezwaarte weerspiegelen.

Hoewel FUWASYS in de afgelopen 25 jaar twee keer een kleine update heeft gehad, is het niet meer voldoende toekomstbestendig. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar beloningsgrondslagen en functiezwaarte tussen belangrijke disciplines (beleid en uitvoering) binnen het Rijk. Het is daarom nodig om een vernieuwd en verbeterd functiewaarderingssysteem FUWA-Rijk) te maken, zodat er binnen het Rijk een solide fundament blijft voor het waarderen van functies.