Medewerkers Organisatieadvies

Hier vind je de medewerkers van Organisatieadvies en hun e-mailadres. Voor telefoonnummers verwijzen we je naar de rijksadresgids te vinden op het Rijksportaal. 

Opdrachtgevers Contactpersoon Plv. contactpersoon
DGDOO-A&O (rijksbrede opdrachten) Ria Gelderblom Frans Boersma
AZ Willem Koevoets Ilse Wortelboer
BZ Patricia Keijzer Elly Glas
BZK-Kerndepartement:

(NCDR, ZBO toezicht

PP, ROB, Kiesraad, ACOI, AIT en RCN)
Ilse Wortelboer Frans Boersma
BZK -SSO's (SSC-ICT, O&P Rijk, FMH, RODI, RIS, RBL, P-Direkt, OBF en Doc-Direkt), DHC, Logius, RiVG, TKbB Frans Boersma Ilse Wortelboer 
BZK- RVB Ayse Üslu Frans Boersma
Stichting ICTU Frans Boersma Ilse Wortelboer 
EZK kern, CBS, NEA, SODM, DICTU Stéphan Jongmans Regina Mansab-Koning
EZK: RVO, RDI, NCG, IMG en ACM Regina Mansab-Koning Stéphan Jongmans
FIN-kern Luuk Hendriks Piet Cnossen
FIN/Douane Ande Stokman Ayse Üslu
FIN/Belastingdienst (incl. FIOD en DG Toeslagen) Ayse Üslu Ande Stokman
I&W (excl. RWS) Anne Gorter Daniel Doodkorte
I&W/RWS Elly Glas Daniel Doodkorte
J&V; kern, concern, DT&V en RvdK) Karin Spaansen Els Ramak (waarnemend)
J&V; CJIB, NFI, NCSC, Justid, Hoge Raad, SGM, Justis en JIO Merlijn de Grandi-Wouters Stephan Jongmans (waarnemend)
J&V/DJI Yukkie van Kleef             (waarnemend) Karin Spaansen
J&V/IND Feyza Ceritli (waarnemend) Karin Spaansen
J&V/OM Ayse Üslu Elly Glas
J&V/Rechtspraak/Raad voor de Rechtspraak Feyza Ceritli Patricia Keijzer
LNV Piet Cnossen Regina Mansab-Koning
LNV/Staatsbosbeheer Karin Spaansen Ria Gelderblom
OCW (excl. DUO) Els Ramak Reijer Mahieu
OCW/DUO Els Ramak Ande Stokman
SZW Daniël Doodkorte Reijer Mahieu
VWS Reijer Mahieu Stéphan Jongmans
HCvS:
- Eerste Kamer Elly Glas Ilse Wortelboer 
- Tweede Kamer Elly Glas Ilse Wortelboer 
- Nationale Ombudsman Anne Gorter Ilse Wortelboer 
- Raad van State Willem Koevoets Ilse Wortelboer 
- Algemene Rekenkamer Ilse Wortelboer Willem Koevoets
- Hoge Raad Merlijn de Grandi Karin Spaansen
Defensie Ria Gelderblom n.v.t.
Dienst Koninklijk Huis Elly Glas Ria Gelderblom
Kabinet van de Koning Ria Gelderblom Willem Koevoets
Kanselarij der Nederlandse Orden  Frans Boersma Ria Gelderblom
College voor de Rechten van de Mens Anne Gorter Ayse Üslu
Nationale Politie Ria Gelderblom n.v.t.

Contactgegevens externe medewerkers

Contactgegevens
Dun, Ruud van Ruud.Dun@rijksoverheid.nl
Kleef, Yukkie van  Yukkie.Kleef@rijksoverheid.nl
Verschuren, Hans  hans.verschuren@rijksoverheid.nl
Schie, Laurens van laurens.schie@rijksoverheid.nl
Raissouni, Chifae  Chifae.Raissouni@rijksoverheid.nl
Linden, Bas van der  Bas.Linden@rijksoverheid.nl

Van Vuren, Wilma

wilma.vuuren@minbzk.nl

Kuijpers, Harry

Harry.Kuijpers@rijksoverheid.nl