FUWASYS training en certificering

Het functiewaarderingssysteem van de sector Rijk (FUWASYS) is de basis voor de waardering van functies in het Functiegebouw Rijksoverheid (FGR). 

Voor het grootste deel van de Rijksoverheid is het FGR aangewezen voor de indeling van de functies en de inrichting van de organisatie. 

Dat is bepaald in het Ministerraadsbesluit van 2009.  Het FGR is een rijksbreed P&O-instrument dat helpt richting te geven aan werken bij de Rijksoverheid. FUWASYS is daarvoor het onderliggende systeem.

FUWASYS-kennis is van belang voor de organisaties die niet binnen de scope van het Ministerraadsbesluit van 2009 werken, en die FUWASYS hanteren als hun waarderingsinstrument (o.a. de Hoge Colleges van Staat).

Opleiding en certificering FUWASYS

Organisatieadvies (OA) is vanwege haar expertise van de toepassing van FUWASYS Rijk en het FGR de logische partij om de opleiding en de certificering van FUWASYS te verzorgen. Grondige kennis van de Rijksoverheid is namelijk van belang voor een goede opleiding en certificering. Het Rijk is al systeemhouder van FUWASYS en het FGR, en waakt over de eigen waarderingsverhoudingen. OI neemt vanaf 2022 de opleiding en certificering  over van bureau Leeuwendaal/SPO.

Waarom certificering en voor wie?

Werkt jouw organisatie met FUWASYS voor het waarderen van functies? En wil je de kennis van dit functiewaarderingssysteem op peil houden? Of ben je werkzaam als adviseur of lid van de medezeggenschap bij een van de onderdelen van de Rijksdienst, en bent je vanuit die rol betrokken bij de toepassing van FUWASYS? Dan kun je bij Organisatieadvies terecht voor het op peil houden van je kennis.

Verder is kennis van FUWASYS van belang voor het onderhoud van het FGR. De functietyperingen van het FGR zijn onderbouwd met behulp van FUWASYS.