Organisatieadvies

Als het gaat om organisatie-inrichting, evaluatieonderzoek of kennisdeling hebben onze adviseurs de expertise om organisaties vorm te geven en ze meer wendbaar en opgavegericht in te richten. Dit altijd in partnerschap met onze opdrachtgevers en aansluitend bij de ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid. Wij bieden advies, implementatie en begeleiding bij alle aspecten die relevant zijn voor de inrichting van een moderne Rijksdienst.

 • (Her)inrichten van organisaties:
  • advies over het ontwerp, de werkwijze en inrichting van organisaties
  • advies over en begeleiding van organisatie- en formatietrajecten
  • opstellen van Organisatie- en formatie(O&F)rapporten en/of capaciteitsplannen, eventueel inclusief de begeleiding van het besluitvormingsproces.
 • Evaluatieonderzoeken met betrekking tot organisatieadvies:
  • evaluatie van de organisatie en formatie,
  • evaluatie van verander- en implementatietrajecten,
  • planevaluatie, procesevaluatie en effectevaluatie.
 • Kennisdeling:
  • begeleiding van P&O-professionals, management, teams en medezeggenschap bij de toepassing van personeelsinstrumenten (zoals bijvoorbeeld het FGR, een capaciteitsplan of de Gesprekscyclus Rijk) in relatie tot het Rijkspersoneelsbeleid.
  • Fuwasys-training op maat
  • FGR-training op maat

Advies aanvragen?

Meer informatie? Neem contact met ons op via e-mailĀ organisatieadvies@rijksoverheid.nl. Wil je gebruik maken van onze dienstverlening, vul dan onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.

Aanvraag dienstverlening O&P Rijk|Organisatieadvies

Omschrijving aanvraag
Gegevens opdrachtgever
Gegevens contactpersoon
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)