Topfuncties en topstructuren

Het invulling geven aan topstructuren en het indelen van topfuncties vereist veel kennis van de rijksdienst en ervaring met dit soort opdrachten. Organisatieadvies heeft deze ervaring omdat we betrokken zijn geweest bij herindeling van departementen, vormgeving van nieuwe topstructuren en benchmarks van topfuncties. Toetsing aan het rijksbrede beleid voor de inrichting van topstructuren en –functies is hierbij vanzelfsprekend.

  • Onderzoek topformatie en -functies:
    • advies, begeleiding bij de indeling van topfuncties
    • penvoering bij de inrichting van topstructuren
    • begeleiding van het besluitvormingsproces.

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail organisatieadvies@rijksoverheid.nl

Of stuur onderstaand formulier in als je van onze dienstverlening gebruik wilt maken.

Aanvraag dienstverlening O&P Rijk|Organisatieadvies

Omschrijving aanvraag
Gegevens opdrachtgever
Gegevens contactpersoon
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)