Functiegebouw Rijk (FGR)

De rijksdienst streeft ernaar snel te reageren op vragen vanuit politiek en samenleving, goede resultaten te laten zien en professioneel/efficiënt te werken. Dit vraagt nadrukkelijk een werkwijze van samenwerken, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en kwaliteit. Zowel van de departementen als van de individuele ambtenaar.

Het Functiegebouw Rijk (FGR) levert hier een belangrijke bijdrage aan. Het FGR is een instrument dat uitstekende managementinformatie biedt en een goed hulpmiddel is om organisatie op een simpele manier in te richten. Ook maakt het een goede vergelijking van functies en functiegroepen binnen de Rijksoverheid mogelijk.

Er zijn 61 functieprofielen die kort en bondig beschrijven welke resultaten en kwaliteiten van een medewerker worden verwacht. Het FGR biedt de basis voor medewerkers en leidinggevenden voor het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk)ken. Ook geeft het FGR geeft inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid door de loopbaan- en leerlijnen (en aanvullend op het FGR de koppeling met vacatures binnen het Rijk).

Dit functiegebouw faciliteert flexibele organisatievormen, resultaatsturing en een slagvaardig en uniformer personeelsbeleid. Het draagt ook bij aan de flexibiliteit, resultaatgerichtheid en professionele ontwikkeling van medewerkers.
 

 • Bijbouw in het Functiegebouw Rijk:
  • Projectleiding bij veranderingstrajecten van het FGR, zowel bijbouw als verbouw van functiefamilies, functiegroepen als functietyperingen als gevolg van ontwikkelingen binnen de rijksoverheid of binnen individuele departementen of uitvoeringsorganisaties.
  • Advisering bij veranderingstrajecten van het FGR
  • Actualisering van functiefamilies, functiegroepen en functietyperingen als gevolg van digitalisering, internationalisering en andere interne, rijksbrede of maatschappelijke ontwikkelingen
    
 • Departementaal Implementatiemanagement Functiegebouw Rijk (DIM):
  • coördinatie van de invoering van wijzigingen in het Functiegebouw Rijk bij een departement en/of uitvoeringsorganisatie(s)
  • uitvoeren of begeleiden van Uitvoeringstoets
  • begeleiding P&O-afdeling bij de invoering van wijzingen in het FGR
    
 • Rijks implementatiemanagement Functiegebouw Rijk:
  • rijksbrede coördinatie van de invoering van wijzigingen in het Functiegebouw Rijk
  • ontwerp van rijksbrede communicatiemiddelen voor wijzigingen FGR
  • ondersteuning en begeleiding van departementaal implementatiemanagement
    
 • Beheer, onderhoud en vernieuwing van de website Functiegebouw Rijk:
  • onderhoud van de website FGR (inclusief documenten)
  • product-ownerschap website FGR inclusief vernieuwing
  • contentbeheer website FGR
  • helpdeskfunctie voor inhoudelijke vragen (postbusfunctie) van alle gebruikers van de website
    
 • Opstellen en in de praktijk toepassen van raamwerken en stramienen:
  • beheer, onderhoud en vernieuwing van raamwerken en stramienen die aansluiten op het FGR
  • invoering en toepassing in de praktijk van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening
  • invoering en toepassing in de praktijk van het Kwaliteitsraamwerk Inkoopfuncties.

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail PostbusFGR-site@rijksoverheid.nl. Of vul onderstaand formulier in als je gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Aanvraag dienstverlening O&P Rijk|Organisatieadvies

Omschrijving aanvraag
Gegevens opdrachtgever
Gegevens contactpersoon
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)