Individuele indelings- en functiewaarderingsgeschillen

Heb je als manager te maken met een formeel geschil (dat bij de CAOP  is ingediend) over de indeling (in het FGR) of waardering (m.b.v. FUWASYS 2020) van een werkpakket van een medewerker? Dan kun je voor deskundig advies terecht bij Organisatieadvies.

  • Formele Indelingsgeschillen (FGR): advies bij formele  indelingsgeschillen (CAOP) bij organisaties die verplicht het Functiegebouw Rijk gebruiken. 
  • Formele Waarderingsgeschillen (Fuwasys): advies bij formele waarderingsgeschillen (CAOP) bij organisaties die nog Fuwasys 2020 gebruiken.
     

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail PostbusFGR-site@rijksoverheid.nl. Of vul onderstaand formulier in als je gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Aanvraag dienstverlening O&P Rijk|Organisatieadvies

Omschrijving aanvraag
Gegevens opdrachtgever
Gegevens contactpersoon
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)