Reorganisatie-advies

Reorganisaties zijn soms zo ingewikkeld, dat ze niet meer alleen vanuit een traditionele aanpak kunnen worden opgepakt. Opgavegericht organiseren kan hiervoor uitkomst bieden. Daar zijn ook mooie voorbeelden van. We zien dat bij grote veranderingen dit ook vaak de gewone werkwijze wordt.

Deze aanpak past ook bij het programma Grenzeloos Samenwerken.

 • Reorganisatieadvies/advies flexibel organiseren:
  • advies over het reorganisatieproces
  • inrichting van het reorganisatieproces
  • begeleiding van de uitvoering van het reorganisatieproces
  • advies over flexibele inrichtingsconcepten
  • toepassing flexibele inrichtingsconcepten

Meer weten? Neem contact met ons op via e-mail organisatieadvies@rijksoverheid.nl of vul onderstaand formulier in als je gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Aanvraag dienstverlening O&P Rijk|Organisatieadvies

Omschrijving aanvraag
Gegevens opdrachtgever
Gegevens contactpersoon
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je aanvraag voor dienstverlening te beantwoorden. Hierna worden je gegevens vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)