Over O&P Rijk

Organisatie en Personeel Rijk, kortweg O&P Rijk, is de nieuwe hr-dienstverlener voor de Rijksoverheid. O&P Rijk is voortgekomen uit de samenvoeging van UBR Personeel, P-Direkt en Binnenwerk per januari 2023.

In acht sterke merken bieden wij een breed palet diensten op het terrein van organisatie en personeel. Als basisdienstverlening én als dienstverlening op maat, voor medewerkers, managers, hr-directies en beleid. 

Multidisciplinair, eigentijds en betrouwbaar

Als organisatie gaan wij multidisciplinair, eigentijds en betrouwbaar te werk. De efficiënte verwerking van grootschalige hr-processen én zorgvuldige begeleiding van individuele cases is bij ons in deskundige handen. 

Van, voor en door de Rijksoverheid

Wij zijn een shared service organisatie met diepe wortels in de Rijksoverheid. Daarom bieden wij een expertblik op hr-processen en ontwikkelingen binnen het Rijk. Onze diensten zijn beschikbaar voor alle onderdelen binnen de Rijksoverheid. 

Organisatie en Personeel Rijk is onderdeel van DG Vastgoed Bedrijfsvoering Rijk en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.