Over O&P Rijk

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) is de hr-dienstverlener voor de Rijksoverheid. Bij O&P Rijk komen alle uitvoeringsvraagstukken op het terrein van organisatie en personeel bij elkaar.

We bieden een breed palet aan producten en diensten op het gebied van organisatie en personeel. Als basisdienstverlening én als dienstverlening op maat, voor medewerkers, managers, hr-directies en beleid. 

Multidisciplinair, eigentijds en betrouwbaar

Als organisatie gaan wij multidisciplinair, eigentijds en betrouwbaar te werk. De efficiënte verwerking van grootschalige hr-processen én zorgvuldige begeleiding van individuele cases is bij ons in deskundige handen. 

Van, voor en door de Rijksoverheid

Wij zijn een shared service organisatie met diepe wortels in de Rijksoverheid. Daarom bieden wij een expertblik op hr-processen en ontwikkelingen binnen het Rijk. Onze diensten zijn beschikbaar voor alle onderdelen binnen de Rijksoverheid. 

Organisatie en Personeel Rijk is onderdeel van DG Vastgoed Bedrijfsvoering Rijk en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

"Onze missie: Wij zorgen ervoor dat 155.000 ambtenaren optimaal kunnen werken door onze kennis en ervaring op het gebied van Personeel & Organisatie te verbinden met onze kennis binnen de Rijksoverheid."

"Onze visie: Wij willen ambtenaren optimaal laten werken zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor een beter Nederland."

Dit is Organisatie en Personeel Rijk, ofwel O&P Rijk,
dé hr-dienstverlener van de Rijksoverheid. 

Van loopbaantontwikkeling en
organisatieadvies tot de banenafspraak.

Van de salarisuitbetaling
tot bedrijfszorg.

Wij nemen alle zorg op het gebied van HR uit handen
voor bijna alle Rijksorganisaties en de 150.000 rijksmedewerkers.

O&P Rijk ondersteunt het Rijk met 8 HR-diensten,
elk met hun eigen kwaliteiten, specialistische kennis en expertise.

Dé specialist in het werven van personeel voor het Rijk.
Dat zijn wij bij Arbeidsmarkt. 

Wij beheren grote carrièreplatforms,
zoals werkenvoornederland.nl.

Elke dag zijn er ruim
22.000 bezoekers op deze site. 

Ook zetten we wervingscampagnes op.
Zoals de succesvolle rijksbrede campagne ‘ons land in jouw handen’.

Zo positioneren we het Rijk
als een aantrekkelijke werkgever.

Is er een arbeidsconflict op de werkvloer?

Dan kan je als manager terecht bij
Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, oftewel AAA.

Wij zijn de arbeidsjuridisch partner van het Rijk.

Zo kunnen werkgevers bij het Rijk
zich richten op goed werkgeverschap.

We lossen arbeidsjuridische problemen op
maar liever voorkomen we ze.

Daarnaast staan onze specialisten op het gebied
van arbeidsrecht bijvoorbeeld ook klaar

met het beste advies
voor organisatieveranderingen. 

Gezond, veilig en met plezier werken. 

Bedrijfszorg geeft advies over
duurzame inzetbaarheid,

verzuim, preventie, schuldhulpverlening,
psychosociale hulpverlening en nog veel meer. 

Ons doel?
Gezonde, gemotiveerde en betrokken medewerkers en organisaties.

Werkplezier, voor iedereen bij het Rijk!

Met plezier en energie werken op een plek
waar je het best tot je recht komt?

Dat willen we allemaal! 

Wij begeleiden rijksorganisaties
bij loopbaan- en talentontwikkeling,

teamontwikkeling
en we geven workshops en trainingen.

Wij zorgen ervoor dat medewerkers
van de Rijksoverheid op de juiste plek zitten.

Zo creëren we samen wendbare
organisaties en medewerkers. 

Als je denkt in mogelijkheden,
dan zijn die er.

Vanuit die gedachte creëert Binnenwerk banen binnen het Rijk
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

En dankzij de samenwerking met partnerorganisaties zoals FMH,
Justid en Staatsbosbeheer geniet heel Nederland van het resultaat.

Zo maakt Binnenwerk werk van de banenafspraak! 

Inclusiviteit helpt organisaties binnen het Rijk om diversiteit
en inclusief denken en handelen op de werkvloer te bevorderen.

Denk aan het aantal vrouwen in topfuncties,
objectief werven en selecteren,

en aan een cultuur
waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn.

Want de doelstellingen voor diversiteit
en inclusie worden niet vanzelf behaald.

Wij helpen Rijksorganisaties om actieplannen
op te stellen en hiermee aan de slag te gaan.

Kan ik u verder nog ergens mee helpen?
- Nee, dank je wel. Ik weet genoeg. Hartstikke goed.

Ok, dan wens ik u een hele fijne dag.

Die klant heb ik weer goed kunnen helpen! 

Bij Dienstverlening P-Direkt zorgen we ervoor dat alle
150.000 Rijksambtenaren elke maand tijdig hun salaris ontvangen.

Dit doen we vanuit onze locaties
in Den Haag. Zwolle en Bonaire.

Daarbij beheren en ontwikkelen we ook het P-Direktportaal.
Hierin kunnen alle rijksmedewerkers hun HR-zaken regelen.

Zoals vakantiedagen,
werkroosters en declaraties.

Komen ze er niet uit?
Dan kunnen ze via mail, chat of telefoon terecht bij mij.

Of 1 van mijn 450 collega’s
van het contactcenter. Goed geregeld!

Tot slot: Organisatieadvies. Want hoe richt je
een organisatie in als moderne Rijksdienst?

Daar helpen onze experts
van Organisatieadvies bij.  
  
Denk aan benchmarks, evaluaties, toepassing van
het Functiegebouw Rijk en organisatieverandering.

Wij werken voor alle Rijksorganisaties!

Wij hebben alles in huis om het Rijk te helpen, te ondersteunen
en te adviseren op het gebied van personeel en organisatie.

Wij zijn zelf onderdeel
van het Rijk en dus collega's!

Wij weten daarom
precies wat er speelt.

Zo kunnen we Rijksorganisaties
voorzien van het beste advies.

O&P Rijk.
Van en voor het Rijk.