Factsheet CAO vergoedingen na een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is vervelend. Meestal is het letsel beperkt of is er helemaal geen letsel, maar gevolgen kunnen ook ernstiger zijn en langdurige of zelfs blijvende schade tot gevolg hebben.
In dit factsheet gaan we in op de voorzieningen die de CAO Rijk biedt als een medewerker een ongeval op werk is overkomen en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geraakt. Daarbij zoomen we ook in op de gevolgen die dit heeft voor het inkomen van de medewerker.