De belangrijkste veranderingen in vogelvlucht

De nieuwe rechtspositie is met de inwerkingtreding van de Wnra zo veel mogelijk hetzelfde geworden als die in het bedrijfsleven. Voor rijksambtenaren geldt het private arbeidsrecht in plaats van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en de overige rechtspositionele regelingen.

  • De eenzijdige aanstelling is een arbeidsovereenkomst geworden.
  • De Rijkscao is in plaats van het ARAR gekomen.
  • Het salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uren en de andere arbeidsvoorwaarden zijn niet veranderd door de nieuwe wet. Deze kunnen wel net als voorheen veranderen door afspraken tussen werkgevers en vakbonden.
  • We zijn en blijven ambtenaar en werken voor het publieke belang.
  • Het integriteitsbeleid blijft gelden.
  • De rechtsbescherming blijft ook, maar is anders geregeld.

  • Er is een onafhankelijk, rijksbreed geschillenloket voor alle Rijksambtenaren (RABA) gekomen, gericht op het in een vroeg stadium oplossen van individuele arbeidsgeschillen.

Contact Kennispunt Wnra

HR-/P&O-professionals en leidinggevenden kunnen bij UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht terecht voor arbeidsjuridisch advies. Wij zijn elke werkdag bereikbaar op 070 – 7000520 of via AdvocatenenAdviseursArbeidsrecht@rijksoverheid.nl