Onze juristen en advocaten

Voor de telefoonnummers van onze advocaten en adviseurs verwijzen wij je naar de Rijksadresgids te vinden op het Rijksportaal. Het Rijksportaal is alleen te bereiken als je bent ingelogd op de 'Haagse Ring'.

Ons algemene telefoonnummer is: 06 - 507 683 48.

Accountteams

Mailadres

AZ

Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl

BZ

Annette Munts Annette.Munts@rijksoverheid.nl
Gijs Hehenkamp Gijs.Hehenkamp@rijksoverheid.nl

BZK

Annemiek van der Bent Annemiek.Bent@rijksoverheid.nl
Dorien van Straten Dorien.Straten@rijksoverheid.nl
Eva Poutsma Eva.Poutsma@rijksoverheid.nl
Jelmer Wieling Jelmer.Wieling@rijksoverheid.nl
Leo Dijk Leo.dijk@rijksoverheid.nl
Helene Westra Helene.Westra@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl

DJI

Aart Jan Verhagen AartJan.Verhagen@rijksoverheid.nl
Corinne van Hameren Corinne.Hameren@rijksoverheid.nl
Els Versloot Els.Versloot@rijksoverheid.nl
Simone Wolters Simone.Wolters@rijksoverheid.nl

EZK

Ilonka van de Beek Ilonka.Beek@rijksoverheid.nl
Janine Buijn Janine.Buijn@rijksoverheid.nl
Jan Robert Zeelenberg JanRobert.Zeelenberg@rijksoverheid.nl
Jelmer Wieling Jelmer.Wieling@rijksoverheid.nl
Natalie Bouwer Natalie.Bouwer@rijksoverheid.nl
Mark Tieleman Mark.Tieleman@rijksoverheid.nl
Prya Mataw Prya.Mataw@rijksoverheid.nl
Remke den Bremer Remke.Bremer@rijksoverheid.nl

Financiën

Michael Dreessen Michael.Dreessen@rijksoverheid.nl
Maarten Ledesma Marin Maarten.Ledesma@rijksoverheid.nl
Mondy Roozeboom Mondy.Roozeboom@rijksoverheid.nl

I&W 

Anne Schat Anne.Schat@rijksoverheid.nl
Marco van Dijk Marco.Dijk@rijksoverheid.nl
Maarten Ledesma Marin Maarten.Ledesma@rijksoverheid.nl
Mark Tieleman Mark.Tieleman@rijkoverheid.nl

J&V

Anne Schat Anne.Schat@rijksoverheid.nl
Ingrid Bisscheroux Ingrid.Bisscheroux@rijksoverheid.nl
Iris Streppel Iris.Streppel@rijksoverheid.nl
Judith Sanders Judith.Sanders@rijksoverheid.nl
Katja Arts Katja.Arts@rijksoverheid.nl
Maaike Dragt Maaike.Dragt@rijksoverheid.nl
Maarten Coumou Maarten.coumou@rijksoverheid.nl
Marcel Haddink Marcel.Haddink@rijksoverheid.nl
Marloes van Hof Marloes.hof@rijksoverheid.nl
Nicolette Vastenburg  Nicolette.Vastenburg@rijksoverheid.nl
Reineke Koene Reineke.Koene@rijksoverheid.nl
Sandra Nascimento Sandra.Nascimento@rijksoverheid.nl

LNV

Maaike Dragt Maaike.dragt@rijksoverheid.nl
Remke den Bremer remke.bremer@rijksoverheid.nl

OCW

Astrid Riemslag astrid.riemslag@rijksoverheid.nl
Helene Westra Helene.westra@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
Leonie Nielen Leonie.Nielen@rijksoverheid.nl
Reinier Boogers Reinier.Boogers@rijksoverheid.nl
Willem van Eck Willem.Eck@rijksoverheid.nl

SZW

Aarti Soerdjbalie Aarti.Soerdbali@rijksoverheid.nl
Annette Munts Annette.Munts@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
Jan Robert Zeelenberg JanRobert.Zeelenberg@rijksoverheid.nl
Prya Mataw Prya.Mataw@rijksoverheid.nl
Willeke van den End Willeke.End@rijksoverheid.nl

VWS

Helene Westra Helene.Westra@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
Leonie Nielen Leonie.Nielen@rijksoverheid.nl
Reineke Koene Reineke.Koene@rijksoverheid.nl
Reinier Boogers

Reinier.Boogers@rijksoverheid.nl

Sandra Nascimento Sandra.Nascimento@rijksoverheid.nl