Preventieve toets

Ontslag of het opstellen van Vaststellingsovereenkomst (VSO) zijn beide belangrijke managementbeslissingen. Het is verstandig deze te laten toetsen door een deskundige. Hiervoor wij de Preventieve Toets ontwikkeld. Een expert kijkt met je mee of je de juiste stappen hebt gezet.

Het gaat om toetsing van de volgende beslissingen:

  • Strafmaat bij disciplinaire straffen
  • Ordemaatregelen
  • Ontslag en de keuze van de ontslaggrond
  • Vaststellingsovereenkomst

De preventieve toets wordt uitgevoerd door onze onafhankelijke deskundigen van de Kennispunten. Wij hebben jarenlange ervaring met advisering en heroverweging van belangrijke managementbeslissingen binnen de Rijksoverheid en de departementen. De kennispunten waarborgen de uniformiteit van belangrijke beslissingen door middel van kennisdeling en monitoring van uitgezette toetsingslijnen. De arbeidsjuristen die de preventieve toets uitvoeren zijn onafhankelijk ten opzichte van je departement of organisatie. De eigen adviseur van AAA wordt betrokken bij de toetsing.

De toetsing van managementbeslissingen wordt, per onderwerp, uitgevoerd door de Kennispunten:

Straffen en  ordemaatregelen

Kennispunt Integriteit

Ontslag wegens verwijtbaar gedrag

Kennispunt Integriteit

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Kennispunt Sociale Zekerheid

Ontslag overige gronden en vaststellingsovereenkomsten

Kennispunt Ontslag

Preventieve toets aanvragen

Wil je een preventieve toets aanvragen of wil je meer informatie over de preventieve toets of heb je een vraag over een te nemen management beslissing? Mail dan met AdvocatenenAdviseursArbeidsrecht@Rijksoverheid.nl.