Over ons

Wij van het Financieel loket ondersteunen en begeleiden collega’s van de Rijksoverheid bij financiële vragen over hun privésituatie. Geldzorgen kunnen leiden tot stress en concentratieverlies. Ook daarom is het belangrijk om financieel gezond te blijven. Als je situatie financieel gezond is werk je met meer aandacht en heb je ruimte om vooruit te kijken.

Wij zijn er voor medewerkers van alle rijksorganisaties, behalve voor de Belastingdienst, het ministerie van IenW en het ministerie van Defensie. Deze organisaties verzorgen zelf financiële hulpverlening.

Als je bij een financieel hulpverlener komt heb je eerst een intakegesprek. Zo kunnen we de hulpvraag duidelijk krijgen.

Door plotseling veranderingen in je leven kunnen geldproblemen ontstaan. Dat kan iedereen overkomen. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met stijgende energieprijzen, corona-lockdowns, ontslag of een scheiding) of loonbeslag (bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van de schuldenaar of diens uitkering. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen).

Wie zijn de medewerkers van het Financieel loket?

Sita Chabile
06 50 73 86 60
sita.chabile@rijksoverheid.nl
SZW RSO, LNV, NVWA, VWS, BZ, EZK en OCW (excl. DUO)

Renee van Rumpt
06 50 76 84 98
renee.rumpt@rijksoverheid.nl
DJI, AZ en Hoge colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman), Tweede Kamer

Aniel Bahadoer
06 11 03 43 98
aniel.bahadoer@rijksoverheid.nl
BZK, Financiën, DUO, I&W en J&V, OM, Rechtspraak, DT&V, CJIB, RvdK en IND

Meer informatie?

Neem contact op met de financieel hulpverlener die werkzaam is voor jouw organisatie (zie hierboven).

Laten wij samen aan de slag gaan!