Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW)

Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) houdt in dat de werkgever eigenrisicodrager is en dus verantwoordelijk is voor de verzorging en uitbetaling van de ziektewet-uitkering en de begeleiding en ondersteuning bij re-integratieactiviteiten aan de zieke voormalig medewerker. Het betreft hier medewerkers die ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na afloop van het dienstverband zich ziek melden.

Uitvoerders eigenrisicodragerschap

Van de leidinggevende wordt verwacht om de zieke voormalig medewerker binnen 2 werkdagen na ziekmelding via het online formulier aan te melden bij het Loket ERD ZW. Vanaf daar nemen de specialisten van Bedrijfszorg de uitvoering van het eigenrisicodragerschap van je over.

Casemanager verzuim

Bedrijfszorg heeft 3 regionale casemanagers verzuim die de functie vervullen van de voormalig leidinggevende in het ziekteproces van de zieke voormalig medewerker en schakelt daar waar nodig met de regisseur (contactpersoon) van het betrokken ministerie. De casemanager verzuim handelt volgens de Wet verbetering poortwachter, stelt in samenspraak met de regisseur een plan van aanpak op en heeft daarnaast frequent contact met de zieke voormalig medewerker. Ook kan de casemanager verzuim in overleg met de voormalig werkgever aanvullende interventies adviseren en in gang zetten. Wanneer de zieke voormalig medewerker volledig hersteld is, ontvangt de casemanager verzuim een melding.

BIG-geregistreerde bedrijfsarts en claimbeoordeling 

Een onafhankelijke bedrijfsarts van Bedrijfszorg beoordeelt of de medewerker ziek is of niet en stelt het recht op Ziektewet-uitkering vast, de zogenaamde claimbeoordeling. De bedrijfsartsen werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

P-Direkt

Als eigenrisicodrager ben je verantwoordelijk voor het betalen van de Ziektewet-uitkering aan de zieke voormalig medewerker. P-Direkt draagt zorg voor de uitvoering van een goede verloning van de Ziektewet-uitkering en specificatie voor de voormalig-medewerker.

Regisseur

Binnen jouw ministerie is een regisseur aangesteld die als contactpersoon fungeert voor Bedrijfszorg. Loket ERD ZW draagt zorg voor de administratieve ondersteuning in het Ziektewet-traject.

Ziektewet-uitkering en sanctiebeleid

De Ziektewet-uitkering start wanneer je een ziekmelding van de (voormalig) medewerker op zijn of haar laatste werkdag of binnen 28 dagen na ontslag ontvangt. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is 70% van het dagloon van het jaar voordat de voormalig medewerker ziek werd en duurt maximaal 2 jaar. Wanneer sprake is van een ander inkomen, dan komt de Ziektewet niet of maar gedeeltelijk tot uitkering.

Aan de Ziektewet-uitkering zijn ook plichten aan de zieke voormalig medewerker verbonden. Komt de zieke voormalig medewerker zijn of haar verplichtingen niet na, dan heeft het UWV de mogelijkheid om in overleg met de casemanager en regisseur maatregelen/sancties te treffen.