Aandacht voor veilig en gezond werken

Vandaag is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Een mooi initiatief dat, hoewel we het allemaal al wel weten, nog eens het belang ervan duidelijk wil maken. Deze internationale dag focust op de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.  We spraken er over met Dogay Kurt, hogere veiligheidskundige bij Bedrijfszorg.

Wat kan je zelf doen om veilig te werken?

Dogay: ‘Identificeer en beoordeel de risico's; zorg dat je weet welke risico's er bestaan en hoe groot deze zijn. Dit kan je helpen om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.
Zorg ook voor een veilige werkomgeving. Denk hierbij aan voldoende verlichting, goed onderhouden apparatuur en een schone en opgeruimde werkplek.
Houd veiligheid altijd in gedachten en moedig je collega’s aan om altijd veiligheid in gedachten te houden tijdens het werk. Herinner hen eraan om veiligheidsmaatregelen te volgen en om gevaren te melden. Zo kan je werken aan een cultuur waarin veiligheid centraal staat.’

Wat kunnen jullie doen om medewerkers, teams of organisaties te helpen?

Dogay: ‘Wij geven advies over je werkplek, voorlichting, instructies en workshops, de risico-inventarisatie- en evaluatie, verzorgen preventief medisch onderzoek en nog veel meer. In de Arbocatalogus Rijk staat beschreven hoe het Rijk invulling geeft aan de algemene bepalingen uit de Arbowet ten aanzien van het arbobeleid en specifiek vijf arbeidsrisico’s: Beeldschermwerk, Werkdruk, Ongewenste omgangsvormen, Agressie en geweld door derden en COVID-19 kantoren. En verder is er ook veel informatie op onze website te vinden.’

Wat moet je doen bij een calamiteit?

‘Bij een calamiteit is het belangrijk om snel te handelen en de juiste stappen te nemen om de veiligheid van mensen te waarborgen. Een aantal algemene richtlijnen:

 • Blijf kalm en breng jezelf en anderen in veiligheid, indien mogelijk.
 • Bel direct de hulpdiensten 112 en geef duidelijk aan wat er is gebeurd en waar je bent.
 • Volg de instructies op van de hulpdiensten en eventuele aanwezige hulpverleners.
 • Verplaats geen gewonden, tenzij dit strikt noodzakelijk is om hun leven te redden.
 • Probeer het gebied te vermijden waar de calamiteit zich heeft voorgedaan, om de hulpdiensten ruimte te geven om hun werk te doen.
 • Schakel eventueel apparatuur of machines uit om verdere schade te voorkomen.
 • Breng anderen op de hoogte van de situatie en geef instructies indien nodig.
 • Wacht op verdere instructies van de hulpdiensten en volg deze nauwkeurig op.’

Lees hier wat een bedrijfshulpverlener (bhv) doet en hoe de bedrijfshulpverlening in jouw organisatie en binnen het Rijk is geregeld.

Dogay Kurt

Hoe weet je wie de preventiemedewerker binnen jouw organisatie is?

‘Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om één of meerdere preventiemedewerkers aan te stellen. De preventiemedewerker is de persoon die zich bezighoudt met het voorkomen en beperken van arbeidsrisico's in een organisatie.

Je kunt op verschillende manieren achterhalen wie de preventiemedewerker is in jouw organisatie:

 • Vraag het aan je leidinggevende of HR-medewerker. Zij moeten op de hoogte zijn van wie de preventiemedewerker is en hoe je deze persoon kunt bereiken.
 • Kijk in het bedrijfsnoodplan of het Arbobeleidsplan van jouw organisatie. Hierin staat vaak wie de preventiemedewerker is en wat zijn of haar taken zijn.
 • Check de interne communicatiemiddelen, zoals intranet, nieuwsbrieven of posters. Hierin wordt soms ook vermeld wie de preventiemedewerker is en hoe je deze kunt bereiken.’

Vragen

Heb je nog vragen over veilig werken en is het tijd om extra aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers? Wij denken graag met je mee welke diensten het beste ingezet kunnen worden voor een veilige werkomgeving en gezonde medewerkers. Neem voor meer informatie contact op via 070 - 700 05 30 of postbusbedrijfszorg@rijksoverheid.nl