Interdepartementaal Netwerk Vertrouwenspersonen traint op Bonaire

Op verzoek van Jeaninne Wong Loi Sing, integriteitsadviseur Rijksdienst Caribisch Nederland, kwamen Marieke Smit en Marina van den Hurk van het Interdepartementaal Netwerk Vertrouwenspersonen naar Bonaire. Met een mooi aanbod van trainingen. Want als je als vertrouwenspersoon in Caribisch Nederland werkt voor de Rijksoverheid, dan zijn opleidingen vaak niet beschikbaar of zijn de tijdsstippen waarop die verzorgd worden niet handig. Dus waarom niet in Kralendijk?

Live oefenen

Marieke: ‘Het idee is ontstaan tijdens de coronapandemie. Ons volledige trainingsaanbod was online en dat kwam ook terecht bij Jeaninne. We hebben in die periode regelmatig online contact gehad over professionalisering van de vertrouwenspersonen in Caribisch Nederland. Maar ook hoe nieuwe vertrouwenspersonen een basisopleiding kunnen volgen. Vervolgens hebben we een mooi programma op maat gemaakt met online modulen. En toen de wereld weer een beetje open mocht, rees de vraag bij ons allemaal of live oefenen ook een optie zou zijn. Onze ervaring is dat vertrouwenspersonen het erg fijn vinden om samen veel te oefenen. En dat is live gewoon fijner dan online. Vorig jaar zijn Marina en ik voor de eerste keer afgereisd voor de live modulen.’

Basistraining

Marina: ‘Ons doel was toen om de nieuwe vertrouwenspersonen in een zeer korte tijd de basistraining aan te bieden en klaar te stomen voor de benodigde certificering. Daarnaast hebben de zittende vertrouwenspersonen, klachtbehandelaars en coördinator integriteit, de training als opfriscursus gevolgd. Ze hebben allemaal, voor het eerst live, intervisie gevolgd en er was extra aandacht voor profilering en presentatie. Afhankelijk van het programma werd er in een grote groep, of in subgroepen gewerkt. Alles werd zeer positief ontvangen en het heeft onder andere geresulteerd in certificering van een aantal nieuwe vertrouwenspersonen!’

Systemisch kijken

‘Omdat het zo goed werd ontvangen zijn we in maart 2023 met een 35 kilo extra lesmateriaal, opnieuw naar Bonaire afgereisd. Deze keer stonden vervolgtrainingen, verdiepingen, systemisch kijken en verbinding centraal. We zijn aan de slag gegaan met de Roos van Leary, het schrijven van  jaarrapportages, transitie, het live oefenen van gespreksvoering en intervisie. Het hoogtepunt was een training ‘Systemisch kijken naar lastige kwesties’. Hierbij hebben we met zo’n 30 personen het Systeemspel gespeeld. De deelnemers waren erg enthousiast en waarderen enorm dat de mogelijkheid wordt geboden om de trainingen en intervisie live op het eiland te volgen. Ze voelen zich serieus genomen en geven aan nu beter voorbereid te zijn op de rol van vertrouwenspersoon of klachtbehandelaar,’ vertelt Marieke.

Boost

‘Het was hard werken en een mooi avontuur. Als trainer kom je in een wereld waar niets vanzelfsprekend is, waar je constant moet schakelen, je spontaan een training moet omgooien (zonder dat de deelnemers het merken), waar je op heel kleine details moet letten (soms zit het in iets simpels als een bepaald woord, dat totaal verkeerd valt) en waar je echt aan moet sluiten bij de groep. Dus ook als trainer leer je veel en voel je een grote verantwoordelijkheid. Het kost veel energie, maar als het lekker loopt en je de groei van de groep ziet, dan geeft dat ook een enorme boost. Daarnaast waren we ook vol verbazing dat gedurende de trainingsdagen van alle kanten vliegtuigjes landen, met daarin collega’s van de omliggende eilanden, en zelfs uit Canada en Suriname, die bijzonder graag aan deze dagen willen deelnemen. Dat is nog eens wat anders dan de trein nemen,’ lacht Marina.

Jeaninne Wong Loi Sing, integriteitsadviseur Rijksdienst Caribisch Nederland: ‘Het was een hele organisatie om maatwerk te leveren voor de groep vertrouwenspersonen en klachtbehandelaars. Over en weer communiceren, hier en daar een beetje aanpassen en dan hebben we de trainingsdagen. Ik kijk tevreden terug dat de investeringen die we gedaan hebben met de trainers van het Netwerk ook het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Weer een tandje scherper zodat iedereen zijn neventaak met meer vertrouwen kan vervullen.’

Stuur een e-mail naar netwerkvp@rijksoverheid.nl als je:

  • op de hoogte wilt blijven van het aanbod en de activiteiten van het Interdepartementaal Netwerk Vertrouwenspersonen;
  • informatie over trainingsmogelijkheden wilt ontvangen of wilt deelnemen aan intervisie in je regio;
  • als vertrouwenspersoon behoefte hebt aan een sparringpartner.