Blog: Wat zijn jouw voorwaarden?

Zojuist kom ik uit een gesprek en bij mij valt er een kwartje. Er bestaat een enorme lading achter het woord ‘voorwaarden’. Als ze er zijn en ze kloppen, dan is er niks aan de hand. Maar wat nu als het niet klopt? Als er iets schuurt, iets wringt, wat dan?

Wat zijn het eigenlijk?

Voorwaarden: een breed begrip. Voorwaarden zijn datgene wat nodig is om je werk te doen. Datgene wat nodig is om de samenwerking goed vorm te geven. Datgene wat nodig is om te herstellen uit verzuim. Maar ook thuis, datgene wat maakt dat je daar prettig woont. Of dat je je partner en je kinderen kunt vertrouwen.

Diepere lagen

Vervolgens kennen voorwaarden, voor bijvoorbeeld werk, verschillende gelaagdheden. Van logische en relatief oppervlakkige lagen tot lagen in de diepte. Ik zal je meenemen in enkele voorbeelden.
In de basis gaat het er natuurlijk over dat je jezelf gezond en vitaal genoeg voelt om te werken. Dat is één voorwaarde. Vervolgens is het nodig om een veilige werkplek te hebben, met daarbij de middelen om je werk te doen (van computer tot uniform). Daarop volgen de meer diepere lagen van het begrip ‘voorwaarden’. Dat zijn de juiste competenties om je werk te doen. Als dat allemaal goed loopt is het een voorwaarde dat je achter het werk staat dat je doet. Dat jij van mening bent dat jouw werk ertoe doet. En tot slot - in de meest ideale situatie - dat je kunt versmelten met de missie van de organisatie waarvoor je werkt.

Door al die lagen heen loopt dan ook nog de voorwaarde van een goede onderlinge verhouding en de manier waarop zaken verlopen. Want wat betreft de inhoud van het werk kan alles kloppen en voor alles kan gezorgd zijn. Maar als jij en ik elkaar niet mogen of niet liggen, dan hebben we nog steeds geen match. En in een overdreven variant ontstaat dan een sociaal onveilige situatie.

Wie is verantwoordelijk voor de voorwaarden?

Dat is een dans tussen werkgever en werknemer. Zij stemmen samen af wie wat doet. Dat is nergens gelijk en niet zwartwit. En daarmee ook gebaseerd op een goede relatie. En hoe geef je die relatie vorm? Is dat een vaardigheid die je kunt leren? Of is dat een talent waarmee je geboren bent? Ik zal je alvast verklappen. Dat is een combinatie van beide!

De rol van bedrijfsmaatschappelijk werk

Op het moment dat de spreekwoordelijke schoen ergens wringt bekijkt een bedrijfsmaatschappelijk werker, samen met jou, deze onuitgesproken voorwaarden. Daarbij bekijkt zij ook in welke laag er winst te behalen valt. En tegelijkertijd heeft zij, als sociaal adviseur, oog voor de relatie en hoe die procesmatig verbeterd kan worden. Procesbegeleiding (bij spanningen in de arbeidsverhoudingen) hoort ook bij het werk van bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Denk eens na over de volgende stelling: ‘Een goede relatie is de basis van alle voorwaarden voor inzet op mijn werk?’

Bianca Hesse, bedrijfsmaatschappelijk werker

Contact

Je kunt zelf rechtstreeks contact zoeken met de bedrijfsmaatschappelijk werker, die werkzaam is voor jouw organisatieonderdeel. Deze informatie staat op de pagina op Rijksportaal onder Bedrijfsmaatschappelijk werk.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met het Bedrijfsmaatschappelijk loket (werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via 088 371 37 10).