Volgende stap voor opleiding bedrijfsartsen

De praktijkopleiding voor toekomstige bedrijfsartsen groeit. Zo zijn de laatste puntjes op de i gezet, zodat de opleiding blijft voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Ook is onlangs een vacature opengesteld voor nieuwe artsen in opleiding en wordt samengewerkt met het RIVM.

Poppetje beklimt een trap met bovenaan het woord 'Succes'

Om de certificering geregeld te krijgen, is veel werk verzet door een groep Bedrijfszorg-medewerkers, met Maaike Oosterhoff als coördinator Kwaliteit voorop. Hun uiteindelijke doel is het opleiden van bedrijfsartsen die hun vak uitstekend verstaan. Daarnaast dragen de onderzoeken, die de aios tijdens hun opleiding doen, bij aan de kennisontwikkeling van Bedrijfszorg. Zo kan Bedrijfszorg de gezondheid en veiligheid op de werkplek binnen de Rijksoverheid verbeteren.

Ondertussen bereidt de opleidingsinstelling van Bedrijfszorg zich voor op het werven van een aantal nieuwe aiossen. Dat gebeurt in de tweede helft van dit jaar. Daarmee groeit het totale aantal aiossen bij Bedrijfszorg richting de 10 deelnemers. Ook start binnenkort een samenwerking met het RIVM. Deze biedt de aiossen van Bedrijfszorg de mogelijkheid om bij het RIVM stage te lopen.