Over ons

De adviseurs van Bedrijfszorg zijn er voor leidinggevenden en medewerkers van de Rijksoverheid. We adviseren en ondersteunen organisaties bij het vergroten van de  inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers. Met interventies zoals:

  • Advisering bij de het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • Advisering ten behoeve van fysieke en mentale gezondheid
  • Multidisciplinaire aanpak bij verzuim en de e-learning Van verzuim naar inzetbaarheid
  • Voorlichting en advies over vitaliteit, werkplezier, werkplekinrichting, de overgang en ongewenst gedrag

Hiermee streven we naar impact op organisatieniveau. Met als doel gezonde organisaties met gezonde medewerkers. Onze ambitie is om de betrouwbare, impactvolle en wendbare samenwerkingspartner te zijn voor het Rijk.

Hoe doen we dit?

We zijn partner en gaan in dialoog met onze klanten

We stellen de behoefte van de klant centraal en we zijn ons bewust van de identiteit van klanten

We werken samen en multidisciplinair

Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde om doelen te kunnen behalen.
We werken binnen organisaties multidisciplinair samen. Dat levert impact (1+1=3).

We denken van buiten naar binnen

We onderhouden contact met wetenschap, kennisinstituten en de markt over actuele ontwikkelingen en we zorgen dat we up to date zijn in onze kennis en ons handelen.

Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Om over de juiste bekwaamheden (kennis en vaardigheden) te beschikken investeren we in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

Cyclisch werken betekent continu verbeteren

We werken cyclisch (via Plan Do Control Act) en borgen hiermee kwaliteit.
We verbeteren continue onze dienstverlening, samen met onze klanten.

Professioneel en onafhankelijk

Bij Bedrijfszorg werken de professionals conform het professioneel statuut arbodienstverlening.

Onze professionals werken conform de richtlijnen van hun beroepsverenigingen.

Met de implementatie van een kwaliteitssysteem werken we aan een helder kwaliteitsbeleid.

Klanttevredenheid en feedback

Wij vinden feedback van klanten belangrijk, omdat we continu willen verbeteren.                          

Heb je een compliment, tip of klacht laat het ons weten via onze website.                                         

Daarbij doen we ook onderzoek naar de klanttevredenheid over onze dienstverlening.               

Via deze link kun je feedback geven en verbetervoorstellen doen. We zien je reactie graag tegemoet . 

Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. De resultaten gebruiken we anoniem om de kwaliteit van de dienstverlening van Bedrijfszorg te verbeteren.

Heb je vragen over het onderzoek?  Stuur ons dan een mail via het klantcontactcentrum.