Contact Binnenwerk

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via:

Bezoekadres

Schenkkade 100
2595 AS Den Haag

Postadres

O&P Rijk | Binnenwerk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (hoofdkantoor)

Het Rijkskantoor Beatrixpark is makkelijk te breiken met de auto of het openbaar vervoer.