Binnenwerk jaaroverzicht 2021

510, 425, 74 maar ook 8,6: deze getallen vind terug in het jaaroverzicht 2021 van Binnenwerk en op die cijfers is Binnenwerk best trots. Zo is het aantal medewerkers gegroeid met 74 personen en zijn er 123 nieuwe banen gerealiseerd. Binnenwerk sloot het jaar af met 510 banen, naast 69 gerealiseerde banen bij de RSO.

Je leest in het overzicht ook een korte terugblik 2021: dat het meerjarige onderzoek Binnenwerk Buiten is gestart, hoe er steeds meer structurele teams bij Staatsbosbeheer komen en dat staatssecretaris Knops een update naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de motie Stoffer & Van Dijk. In het jaaroverzicht staat het aantal gerealiseerde banen opgesplitst per opdrachtgever, maar ook per werksoort. Natuurlijk ontbreken de uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek op hoofdlijnen niet. En leuk om te zien hoe Binnenwerk steeds meer teams in Nederland krijgt. In elke provincie zit wel minstens één Binnenwerk-team! Een mooie afsluiter van het jaar was natuurlijk het vijfjarig jubileum, dat Binnenwerk onlangs heeft afgerond met een dagje uit voor alle medewerkers.

Over Binnenwerk

Het Rijk hecht aan een inclusieve organisatie. Daarom is in 2016 Binnenwerk opgericht. Daar werken mensen die onder de Participatiewet en Banenafspraak vallen en dus een doelgroepindicatie hebben. Zij hebben een psychische of fysieke beperking en kunnen dankzij de begeleiding van Binnenwerk aan de slag in een reguliere baan. Binnenwerk realiseert samen met partners als P-Direkt, FMH en Staatsbosbeheer banen voor deze groep mensen. Zij werken in teams van 10 à 15 personen bij opdrachtgevers binnen het Rijk. Denk aan pandgebonden werk als toetsenbord- en stoelreiniging, archiefmedewerkers en p-dossiers opschonen, maar ook aan bos- en natuurbeheer samen met Staatsbosbeheer. Iedereen met een doelgroepindicatie kan bij Binnenwerk aan de slag. Binnenwerk kijkt naar wat iemand kan, niet naar wat niet kan. Zo maken we werk van de Banenafspraak. Lees meer over Binnenwerk.

Vragen

Heb je een vraag? Zie je kansen voor Binnenwerk? Neem contact met op binnenwerk@rijksoverheid.nl.