Binnenwerk en Banenafspraak in 2023 ook gouden combi

Met steeds meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking, speelt Binnenwerk een grote rol in het waarmaken van de Banenafspraak namens het Rijk. Zo kon Binnenwerk in 2023 182 nieuwe banen realiseren en liet daarmee tot nu toe de grootste groei in banen in een jaar zien. Deze mijlpaal werd bereikt dankzij nauwe samenwerking met onze partnerorganisaties en de steun van ICBR-leden. Eind 2023 had Binnenwerk 870 banen gerealiseerd en 674 medewerkers met doelgroepindicatie in dienst. Hoe en met wie Binnenwerk die banen realiseerde, lees je in het Binnenwerk Jaaroverzicht 2023.

Om als Rijk het afgesproken aantal van 1500 Binnenwerk-banen te halen, zijn vorig jaar onder leiding van ICBR-leden rondetafelgesprekken gestart. Dat leidde concreet al tot zo’n 100 nieuwe banen in 2023 en in 2024 krijgt deze impuls vanuit de ICBR een vervolg. Zowel in bestaande werksoorten met huidige partnerorganisaties, als nieuwe werksoorten met nieuwe partners. Denk aan meer banen in archief bij Doc-Direkt en Justid, ondersteunend schoonmaakwerk bij Rijksschoonmaakorganisatie, pandgebonden werk bij Belastingdienst en een ICT-reparatiewinkel. Hiermee hoopt Binnenwerk in 2024 een nog grotere groei te realiseren.

Tevreden medewerkers

Eind 2023 waren er 674 mensen met een doelgroepindicatie werkzaam bij Binnenwerk. Zij werken in teams, doen nuttig werk en voelen zich gewaardeerd. Binnenwerk biedt deze groep rijkscollega’s de juiste begeleiding en ontzorgt als gemandateerd werkgever hiermee zijn opdrachtgevers.

Denken in mogelijkheden en die ook waarmaken, dat is waar Binnenwerk voor staat. Dat betekent niet alleen mensen een baan bieden, maar ook de kans geven zich verder te ontwikkelen. De recente herindeling van alle takenpakketten per werksoort was daarin een belangrijke stap.

Medewerkers waarderen deze mogelijkheden en zijn blij met hun baan. Dat blijkt ook uit het medewerkersonderzoek van eind 2023 waar gemiddeld een 8,2 uit kwam en het relatief lage ziekteverzuim in 2023. Nieuwsgierig naar meer? Lees het Binnenwerk Jaaroverzicht 2023.

Over Binnenwerk

Binnenwerk is onderdeel van O&P Rijk en werkt in opdracht van ministeries en uitvoeringsorganisaties. Samen met partners zoals FMHaaglanden, P-Direkt, Justid, Doc-Direkt en Staatsbosbeheer creëert Binnenwerk banen in teamverband. Denk aan archiefwerk, bos- en natuurbeheer, pandgebonden taken en assistent managementondersteuning (AMO). Als gemandateerd werkgever ontzorgt Binnenwerk opdrachtgevers volledig door specialistische ondersteuning op maat te bieden. Van leiding en begeleiding, tot subsidieaanvragen en regelgeving. Momenteel zijn er zo’n 80 Binnenwerk-teams in Nederland. Vragen over Binnenwerk? Neem contact op via binnenwerk@rijksoverheid.nl.