Meld een datalek

Heb je een datalek ontdekt of heb je een vermoeden? Laat het ons weten. Wanneer wij de meldig ontvangen, zullen wij dit per direct onderzoeken. 

Indienen melding datalek

Vul voor het indienen van een datalek onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Vul hier het telefoonnummer in waar u goed bereikbaar op bent.
Beschrijf kort wat er is gebeurd, waar het is gebeurd en wat de status is.
Welke persoonsgegevens zijn betrokken bij het datalek?(verplicht)
Meerdere opties zijn mogelijk
Beschrijf kort degene van wie de persoonsgegevens zijn gelekt
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je melding in de behandeling te nemen en contact met je op te nemen indien nodig. Je persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard. Je informatie wordt gedeeld met de Information Security Officer en indien noodzakelijk met de betrokken leidinggevende. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Akkoordverklaring(verplicht)