Talent in beeld: 'Wat zou je willen durven? Dat is de vraag die centraal staat in ontwikkelgesprekken'

Iedereen heeft talent. Iets waar je van nature goed in bent en waar je energie van krijgt. Bij de Rijksoverheid vinden we het belangrijk dat iedereen deze talenten optimaal kan ontwikkelen én inzetten. ‘Talentgericht werken’ noemen we dat. In de serie ‘Talent in beeld’ vertellen verschillende collega´s hoe zij hun talent ontdekken, en hoe zij hiermee aan de slag gingen. Deze keer vertelt Erwin van Gorkum, hoofd van het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van het Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen (SSC DJI), over de werkwijze ‘Vooruit naar de bedoeling’ en hoe dit collega’s ruimte geeft om hun talent te ontdekken.

Erwin van Gorkum

Over Vooruit naar de Bedoeling & talentgericht werken

Inkopen is een mooi en belangrijk vak. Wel is het steeds complexer geworden, onder andere omdat er meer wet- en regelgeving bij is gekomen. Hierdoor zijn regels vaak leidend geworden en raakt de bedoeling geregeld een beetje uit beeld. Bij het IUC – SSC DJI proberen we nu de weg naar die bedoeling terug te vinden. Waar voorheen de focus lag op processen en regels, stellen we ons steeds meer op als adviseur die de behoefte van de klant centraal zet en wanneer dat nodig is daarvoor op zoek gaat naar ruimte binnen de regels. Dat is naar mijn idee ook veel leuker.

Talentgericht werken is nauw verbonden met werken vanuit de bedoeling. Je kan immers pas een klantgerichte organisatie zijn wanneer je eigen medewerkers op de eerste plaats staan. We geven daarom medewerkers ruimte om vanuit hun talent te groeien en vanuit hun eigen kracht mee te werken aan die bedoeling. Hierdoor groeit de organisatie ook. Dat is een win-win

Op welke manier geeft het IUC-medewerkers de ruimte om hun talent te ontdekken?

Dat doen we op verschillende manieren. Ik ben tot een soort mantra gekomen die onze aanpak wel goed samenvat: afstand verkleinen, ruimte pakken en deskundigheid benutten.

Afstand verkleinen
Heel simpel houdt dit in dat je langsgaat bij de klant. Om het maximale uit je dienstverlening te halen, moet je de klant en zijn behoeftes kennen. Het leuke is dat we enorm boeiende klanten hebben, zoals gevangenissen en gerechtelijke laboratoria. Maar hoe voer je tijdens zo’n bezoek een fijn gesprek? We besteden veel aandacht aan vragen als ‘wie ben ik en wie is de klant?’, ‘welke vragen stel ik?’ en ‘hoe kom ik tot een goed advies?’ om daar beter in te worden.

Ruimte pakken
Bij ons werken slimme en creatieve mensen. Toch zijn zij soms terughoudend, doordat voorheen veel minder kon en al snel iets ‘fout’ was. Hoe benutten we dan toch dat talent? Door een omgeving te creëren waarin iets ‘fout’ mag gaan en waar het pakken van ruimte en het nemen van initiatief wordt beloond.

Deskundigheid benutten
Bij het IUC zijn we gestart met kennisambassadeurschap. Hiermee zetten we medewerkers in hun kracht met hun eigen kennis. We vragen ze van welk onderwerp zij verstand hebben of waar ze meer over willen weten. En of ze dit ook willen uitdragen naar collega’s. Tot nu toe hebben zich al 12 kennisambassadeurs aangemeld op verschillende terreinen, zoals voor gunningsmethoden en voor duurzaamheid.

Hoe betrek en ondersteun je medewerkers bij talentgericht werken?

Talentgericht werken is vooral ook maatwerk. In de ontwikkelgesprekken die we voeren staat daarom de vraag centraal: ‘wat zou je willen durven?’. Dat is een belangrijke vraag. Want als je iets op een andere manier wil doen dan je gewend bent, moet je uit je comfortzone komen. In het gesprek gaat het dus over hoe de medewerker als persoon kan en wil groeien.

Hoe kan je volgens jou als leidinggevende bijdragen aan talentgericht werken?

Als leidinggevende hebben we een belangrijke rol. Talentgericht werken vraagt namelijk om een veilige omgeving die in het teken staat van leren en niet van afrekenen. Het vraagt ook om positiviteit en voorbeeldgedrag. We moeten als leidinggevenden meer loslaten, hoewel ik dat soms persoonlijk nog weleens een uitdaging vind. Erkennen welke talenten je niet hebt, is trouwens ook onderdeel van talentgericht werken. Daarnaast vind ik het belangrijk om zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Want als ik niet authentiek ben, gaan mensen dat zien en daarmee verlies ik mijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. En dat heeft weer gevolgen voor het gevoel van veiligheid.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar, welk advies zou je het IUC en jezelf meegeven over talentgericht werken?

Ik denk dat je jezelf steeds de vraag moet stellen: wat is er nodig om talentgericht te werken? Het gaat wat mij betreft altijd over de ontwikkeling van mensen en om hen in hun kracht zetten. Hoe kan ik hen prikkelen? Wat is de volgende stap daarin? Wij gaan de komende periode bijvoorbeeld inzetten op intervisie, om meer te kunnen leren van elkaar en zo samen beter te worden. Elkaar feedback geven en met collega’s praten over je ‘professionele buikpijn’ is cruciaal als je als organisatie wil blijven verbeteren.

Welk advies geef je aan andere rijksonderdelen die met talentgericht werken aan de slag willen gaan?

Talentgericht werken is geen project of programma en het is ook geen hype of trend. Het is een mindset. Wil je mensen binden en boeien? Wil je een succesvolle organisatie zijn die meerwaarde levert voor de maatschappij? Dan moet je ook zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En dat betekent weer dat je moet focussen op je mensen. Dat is echt leiderschap. Het is geen trucje, het moet in je zitten. Mijn advies: zorg voor die win-win. Zorg ervoor dat je organisatie groeit, omdat je medewerkers op de eerste plaats staan en daardoor kunnen groeien en ontwikkelen.

In de leidraden ‘ontwikkelgericht P-gesprek’ geven ook voor zowel de medewerker als leidinggevende goede handvatten.

Talent in Beeld is een initiatief van de interdepartementale werkgroep Talentgericht Werken Rijk (een samenwerking van ministeries, DGDOO en UBR-P).

Door te werken vanuit talenten van medewerkers wordt bijgedragen aan een vitale werkomgeving. Het leidt bewezen tot meer werkplezier, meer resultaat en grotere inzetbaarheid. Sinds 2019 zet Talentgericht Werken Rijk zich in om het werken en denken vanuit talenten van medewerkers rijksbreed verder te brengen.

Meer weten? Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar de secretaris van de werkgroep: talentgerichtwerkenrijk@minjenv.nl.

Je kunt ook terecht bij Loopbaan- en Talentontwikkeling.