Jaarverslag P-Direkt 2022

Voorwoord

2022 was een bijzonder jaar voor P-Direkt. Samen met UBR Personeel en Binnenwerk werkten we aan de samenvoeging van de drie organisaties tot het nieuwe Organisatie & Personeel Rijk op 1 januari 2023. Met elkaar zetten we een duurzame verandering in gang naar één bedrijfsvoering. Voor mij was het belangrijk dat iedereen een saamhorigheid voelde, betrokken bleef en zag dat samengaan een grote meerwaarde heeft voor de Rijksoverheid, maar ook voor onszelf. Ik ben trots op de samenwerking van Binnenwerk, UBR Personeel en P-Direkt, de gezamenlijke bedrijfsvoering die hierdoor gevormd is en de constructieve rol van de medezeggenschap hierin.

Dat P-Direkt elke maand tijdig de juiste salaris- en voorschotbetalingen doet (ruim 12 miljard euro in 2022) lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is als water uit de kraan. Pas wanneer onze dienstverlening zou stokken, realiseren onze klanten zich hoe vanzelfsprekend ze op ons rekenen. Achter de schermen is door collega’s hard gewerkt om de wijzigingen van de nieuwe CAO tijdig in al onze systemen door te voeren. Daarnaast waren er ook grote personeelstekorten in heel Nederland, dit maakt het vervullen van vacatures lastig. Daar hadden we allemaal mee te maken. Desondanks hebben wij samen onze winkel opengehouden en zelfs betere resultaten voor 2022 gerealiseerd dan we hadden afgesproken. 

Dankzij de inspanning van veel collega’s zijn de ADR-bevindingen van 2021 opgelost en was P-Direkt aantoonbaar in control in 2022. Ook brachten we transparantie aan in wat we wel of niet aan dienstverlening kunnen leveren. De wensen van klanten waren divers, maar P-Direkt heeft geen oneindige capaciteit. Door vooraf duidelijker te zijn, weten klanten wat ze van ons kunnen verwachten. Dit draagt bij aan de tevredenheid. 

Met de nieuwe app van P-Direkt hebben we onze dienstverlening gemakkelijker en voor meer medewerkers beschikbaar gemaakt. De app is volledig digitoegankelijk en heeft al meer dan 40.000 actieve registraties. Een andere mijlpaal is de Rijksbrede Roosterapplicatie die we samen met UBR Personeel en een aantal van onze klanten hebben ontwikkeld. Het Rijk werkt ernaar toe om één werkgever te zijn dus hebben we een roostersysteem voor het Rijk ontwikkeld waarbij al vijf rijksorganisaties zich hebben aangesloten.

Het meest trots ben ik dat ik leiding mag geven aan de medewerkers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Dat we met elkaar hebben ingezet op alles wat er moest gebeuren. Ik geloof dat wij daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan hen die zich, net als wij, ook inzetten voor een beter Nederland. Als wij de meer dan 140.000 ambtenaren goed en eerlijk blijven bedienen dan zorgen wij voor een aanzienlijke bijdrage aan een stabieler en tevreden ambtenarenapparaat. En dat zorgt er weer voor dat alle ministeries en uitvoerende diensten zich goed kunnen blijven inzetten voor een beter Nederland.

Marijke van den Broek,
voormalig directeur van P-Direkt en vanaf 1 januari 2023 algemeen directeur van O&P Rijk