Pilot duurzame cao: deel, denk en doe mee

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen is een pilot afgesproken voor verduurzaming van de cao. Heb jij hiervoor een goed idee? Of wil je daarover meedenken en meedoen met een experiment? Laat het vanaf 15 maart weten via www.duurzamecao.nl. Als we onze collectieve denkkracht benutten en omzetten in actie, komen we misschien wel tot de meest duurzame cao van Nederland.

Experimenteerruimte

Uniek in de Cao Rijk is de afgesproken experimenteerruimte. Experimenteerruimte om aan de slag te gaan met de verduurzaming in de arbeidsvoorwaarden die een stap verder gaat dan de huidige cao.

Iedereen, zowel werknemers als werkgevers, binnen het Rijk kan hiervoor ideeën aandragen. Dit is een eerste aankondiging, zodat je alvast met collega’s kan sparren over mogelijkheden.

In drie fases van idee naar actie

  1. Selectie: er worden 10 ideeën en 50 meedenkers geselecteerd en uitgenodigd voor fase 1. Meer informatie over de aanmeldcriteria en belangrijke data vind je vanaf 15 maart op www.duurzamecao.nl
  2. Van idee naar experiment: als jij of jouw team als ideehouder of meedenker wordt geselecteerd, ga je aan de slag om jullie idee werkelijkheid te maken. Dit idee wordt onder professionele begeleiding en met wat budget verder opgebouwd om van idee naar actie te komen. Je komt in een leergroep samen met collega’s uit andere rijksonderdelen. Deze ontwerpfase noemen we ‘design voor duurzaam’. Dit is afgeleid van beproefde designmethodiek. De tien experimenten krijgen ieder de individuele begeleiding die nodig is om te testen in hoeverre jullie idee levensvatbaar is. En ook of het eventueel in andere organisaties binnen het Rijk toe te passen is. Daarnaast wordt gemeten wat de impact voor de duurzaamheidsopgave kan zijn, nu en in de toekomst. Deze periode loopt van mei t/m september 2023.
  3. Van experiment naar cao-pilot: vanuit deze groep worden in oktober 2023 de winnaars geselecteerd voor de volgende ronde. Zij ontvangen budget om het idee op te kunnen schalen binnen de organisatie. Deze fase loopt van november2023 t/m februari 2024.

Welke duurzame afspraken zijn al gemaakt?

Op het gebied van mobiliteit zijn al diverse duurzame afspraken gemaakt. Denk aan de diverse gunstige opties voor de aanschaf van een (elektrische) fiets naar het werk en de vergoeding voor OV. Wist je dat je ook je IKB-budget kan inzetten voor verduurzaming van je woning? 

Meer informatie en inspiratie

Heb je vragen? Daar wordt een online spreekuur voor georganiseerd. Meld je aan via denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging.

Informatie over de cao vind je op: Home | CAO Rijk

Informatie en inspiratie over hoe het gaat met de verduurzaming van de bedrijfsvoering en de doelen van het Rijk vind je op: www.denkdoeduurzaam.n

Andere inspiratie vind je onder meer op:
https://www.jongeklimaatbeweging.nl/jonge-klimaatagenda/ en https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/

Zie ook het uitgebreide rijksbrede nieuwsbericht op Rijksportaal.