Proces voor detacheringen per 6 april 2023 eenvoudiger

Op 6 april 2023 wordt het proces voor detacheringen vernieuwd. Het detacheringsproces verloopt vanaf dan rijksbreed via het P-Direktportaal. Met deze standaardisatie maken managers eenvoudiger tijdelijke capaciteit rijksbreed sneller toegankelijk door medewerkers flexibeler uit te wisselen. Medewerkers kunnen met een tijdelijke inzet hun netwerk verbreden, hun kennis vergroten en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Door het vernieuwde proces zijn afspraken goed en digitaal vastgelegd.

Registratie in het P-Direktportaal

Vanaf 6 april 2023 registreert een manager iedere detachering in het P-Direktportaal. Van detacheren is sprake als een medewerker voor een afgesproken tijdelijke periode van maximaal 12 maanden werkzaamheden verricht buiten de eigen afdeling, kolom of organisatie. Het proces ‘tijdelijk overplaatsen’ vervalt. Dit proces valt nu onder de noemer ‘detacheren’.

Model detacheringsovereenkomst Rijk

De nieuwe manier van werken in het P-Direktportaal vervangt het Word formulier ‘Model detacheringsovereenkomst Rijk’. Dit formulier is dus vanaf 6 april 2023 niet meer in gebruik. Alleen voor detacheringen van en naar Defensie én naar organisaties buiten de Rijksoverheid, wordt dit formulier nog gebruikt. De reden hiervan is dat deze organisaties geen gebruik maken van het P-Direktportaal. Vanaf eind maart 2023 staat duidelijke informatie op Rijksportaal Personeel over hoe het proces rond detacheren werkt. 

Voordelen van implementatie in het P-Direktportaal

De nieuwe werkwijze heeft voordelen voor gedetacheerde medewerkers, voor managers en voor organisaties. Het geeft overzicht, en verbetert zo de flexibiliteit en wendbaarheid van de Rijksoverheid.

Voordeel voor gedetacheerde medewerkers:

  • Medewerkers hebben de zekerheid dat detacheringsafspraken digitaal en uniform zijn vastgelegd.

Voordelen voor managers:

  • Managers hebben in één systeem volledig inzicht in de actuele stand van hun personele capaciteit.
  • Managers krijgen automatisch een tijdig signaal als een detacheringsovereenkomst afloopt.
  • De financiële doorbelasting en facturering per organisatie wordt efficiënter.

Voordeel voor organisaties:

  • Iedere organisatie heeft inzicht in wie waar is in- en uitgeleend, wat de aanleiding is voor de detachering en welke reden er is voor een eventuele verlenging.

Meer informatie

Op Rijksportaal Personeel volgt binnenkort meer informatie en uitgebreide gebruikersinformatie. Heb je nu al dringende vragen? Stuur dan een mail naar detachering@rijksoverheid.nl.

Wil je meer informatie over de aanleiding, achtergrond en besluitvorming? Lees dan de Leidraad detachering.