Vereenvoudigde IKB-tool biedt meer overzicht

P-Direkt heeft de IKB-tool vereenvoudigd. Zo hou je als gebruiker meer overzicht op je IKB, het individueel keuzebudget. Het IKB is een budget in tijd en geld dat iedere rijksambtenaar sinds januari 2020 bovenop het salaris ontvangt. Je kunt het inzetten voor specifieke doelen of op een zelfgekozen moment laten uitbetalen. De IKB-tool vind je achter de IKB-tegel in het P-Direktportaal.

IKB-filmpje

Belangrijkste wijzigingen in de IKB-tool

  • Je ziet in het overzicht al je IKB-uitgaven tot nu toe.
  • Je ziet duidelijk hoeveel IKB-budget je nog kunt besteden.
  • De IKB-doelen zijn direct en duidelijk zichtbaar; bij elk aanvraagformulier lees je wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om gebruik te maken van een specifiek IKB-doel.
  • Je kunt meerdere bijlagen in 1 keer toevoegen aan een IKB-aanvraag.

Tijdens de dagen waarop P-Direkt werkt aan de salarisuitbetaling kun je tijdelijk geen IKB-aanvraag indienen. De IKB-uitgaven tot dan toe blijven wel zichtbaar, maar op de webpagina worden de IKB-doelen grijs.

Dank

De nieuwe IKB-tool is mede tot stand gekomen op basis van jullie wensen. Hartelijk dank voor het meedenken. 

Meer informatie

Lees op O&P Rijk | P-Direkt meer over het IKB-budget.