Salarisverhoging en eenmalige uitkering van € 450 bruto in april 2023

Per 1 april 2023 worden de salarissen verhoogd en ontvang je een eenmalige uitkering van € 450 bruto.

Beeld: ©P-Direkt

Salarisverhoging

Op 1 april 2023 worden de salarissen verhoogd met 3%. Werkgever Rijk heeft dit afgesproken met de vakbonden en dit is vastgelegd in de CAO Rijk 2022-2024.

Nieuwe salarisbedragen

Een overzicht van de nieuwe salarisbedragen vind je op CAO Rijk.

Eenmalige uitkering

Heb je op 1 april 2023 een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden waarop de CAO Rijk van toepassing is? Dan ontvang je bij de salarisbetaling in april een eenmalige uitkering van € 450 bruto.

Is het bedrag voor iedereen gelijk?

De eenmalige uitkering van € 450 bruto geldt bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Heb je een andere arbeidsduur? Dan krijg je de uitkering naar verhouding van je arbeidsduur op 1 april 2023.

Ontvang je een deel van het maandinkomen?

Ontvang je op dit moment een deel van het maandinkomen? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering.

Geen maandinkomen?

Ontvang je geen maandinkomen in april 2023? Dan krijg je de eenmalige uitkering alleen als je verlof hebt voor een periode van maximaal 6 weken op grond van:

  • de CAO Rijk
  • de Wet arbeid en zorg of
  • een van werk naar werk ( VWNW) verlofperiode is.

Meer informatie

Meer informatie over de salarisverhoging en eenmalige uitkering vind je in de 'CAO Rijk 2022-2024

'.