Informatie over opname verlof in combinatie met deelname aan de PAS-regeling

Wie wil deelnemen aan de PAS-regeling moet minimaal 50% van de oorspronkelijke arbeidsduur blijven werken. Deze informatie geeft uitleg over minimaal 50% van de oorspronkelijke arbeidsduur blijven werken.

Neem je deel aan de PAS-regeling en wil je verlof opnemen? Dan moet je in de gaten houden dat je tenminste 50% van je oorspronkelijke arbeidsduur aan het werk blijft. Als je met (vroeg)pensioen gaat of om een andere reden uit dienst gaat, dan moet je kijken naar het aantal te werken uren in het kalenderjaar tot aan de ontslagdatum.

Ga je niet uit dienst, maar wil je bijvoorbeeld voor een langere tijd verlof opnemen? Dan moet je kijken naar een heel kalenderjaar.

Gewerkte uren en niet gewerkte uren

Voor het berekenen van de 50% van de oorspronkelijke arbeidsduur is het verschil tussen ‘gewerkte uren’ en ‘niet gewerkte uren’ van belang. De volgende verlofuren worden gerekend tot de gewerkte uren:

 • vakantie-uren die worden opgebouwd in het jaar waarin de vakantie-uren worden opgenomen
 • IKB gekregen uren
 • compensatie-uren
 • ziekteverlof

De overige verlofsoorten worden gerekend tot de niet gewerkte uren. Dat zijn:

 • vakantie-uren die over zijn van vorig jaar
 • vakantie-uren waarvan de vervaltermijn is verlengd (besluit manager)
 • PAS-uren
 • IKB gekochte uren
 • IKB spaarverlof
 • ouderschapsverlof
 • bijzonder verlof
 • overwerkverlof

Rekenvoorbeelden

In de 3 rekenvoorbeelden die hieronder staan, gaan we uit van de volgende aanname: de medewerker heeft een arbeidsduur van 36 uur en neemt deel aan de PAS-regeling. De medewerker heeft 200 uur IKB-spaarverlof, heeft PAS-uren, koopt dit jaar 30 IKB-uren en heeft 50 wettelijke vakantie-uren over van vorig jaar.

Rekenvoorbeeld 1
Marvin wil per 1 april 2023 met vroegpensioen.
In dit rekenvoorbeeld is het aantal te werken uren tot aan de ontslagdatum relevant. Tot 1 april 2023 is het aantal te werken uren 468 uur. Voor de helft van deze uren (234 uur) kan verlof worden opgenomen die als ‘niet gewerkte uren’ zijn aangemerkt. Er zijn totaal 200+30+50 = 280 uren die als ‘niet gewerkte uren’ tellen. Dat zijn al meer dan de 234 uren die opgenomen mogen worden zonder dat de PAS-uren nog zijn meegeteld. Marvin moet de PAS-regeling stopzetten.

Rekenvoorbeeld 2
Bernadette gaat per 1 september 2023 met pensioen in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd.
In dit rekenvoorbeeld is het aantal te werken uren tot aan de ontslagdatum relevant. Tot 1 september 2023 is het aantal te werken uren 1216 uur. Voor de helft van deze uren (608 uur) kan verlof worden opgenomen die als ‘niet gewerkte uren’ zijn aangemerkt. Er zijn totaal 200+30+50 = 280 uren die als ‘niet gewerkte uren’ tellen. Daarnaast zijn er 1216 x 15,8% = 192 PAS-uren. Totaal dus 472 uur. Dit is minder dan de 608 uur die maximaal mogen worden opgenomen aan ‘niet gewerkte uren’. Bernadette hoeft de PAS-regeling dus niet stop te zetten.

Rekenvoorbeeld 3
Vera wil van 1 september tot en met 31 december 2023 verlof opnemen en blijft daarna in dienst.
In dit rekenvoorbeeld is het aantal te werken uren van het hele kalenderjaar (1822 uur) relevant. Voor de helft van deze uren (911 uur) kan verlof worden opgenomen die als ‘niet gewerkte uren’ zijn aangemerkt. Er zijn totaal 200+30+50 = 280 uren die als ‘niet gewerkte uren’ zijn aangemerkt. Daarnaast zijn er 1822 x 15,8% = 288 PAS-uren. Totaal dus 568 uur. Dit is minder dan de 911 uur die maximaal mogen worden opgenomen aan ‘niet gewerkte uren’. De PAS-regeling hoeft niet te worden stopgezet.

PAS-regeling tijdig stopzetten

Je moet zelf deelname aan de PAS-regeling tijdig stopzetten als je een hoeveelheid verlof wilt opnemen waardoor je niet meer 50% van je oorspronkelijke arbeidsduur kunt werken. Het P-Direktportaal geeft geen signaal als meer verlof wordt opgenomen dan toegestaan.