Proces voor detacheringen vanaf nu vernieuwd

Het nieuwe proces voor detacheringen is vanaf nu sneller en eenvoudiger.

Alle afspraken tussen medewerker, inlenende en uitlenende manager worden eenvoudig en digitaal vastgelegd in het P-Direktportaal. De inlenende manager is de initiatiefnemer hiervoor.

De nieuwe manier van werken in het P-Direktportaal vervangt het formulier ‘Model detacheringsovereenkomst Rijk’.

De werkwijze verandert niet voor:

  • Organisaties of organisatieonderdelen, die geen gebruik maken van de dienstverlening van P-Direkt (bijv. Defensie en organisaties buiten de Rijksoverheid).
  • Organisaties die vallen onder een andere CAO dan CAO Rijk.

Meer informatie

Meer informatie over detacheren en uitgebreide gebruikersinformatie vind je op de pagina 'Detacheren'. Of lees de ‘Leidraad Detachering'. Bekijk ook de video over het vernieuwde detacheringsproces.