Nieuw rijksbreed proces Detacheren per 1 april 2023

Per 1 april 2023 verandert het proces voor detacheringen. Het detacheringsproces is vanaf dan eenvoudiger, rijksbreed en uniform ingericht. Rijksbreed kunnen de in- en uitlenende manager en de gedetacheerde medewerker hun afspraken digitaal vastleggen in het P-Direktportaal. De nieuwe manier van werken geeft overzicht, en verbetert zo de flexibiliteit en wendbaarheid van de Rijksoverheid.

Minder administratieve drempels tussen organisaties

Het nieuwe detacheringsproces neemt administratieve drempels tussen departementen grotendeels weg. Werkt een medewerker tijdelijk, departementaal of interdepartementaal, ergens anders? Dan leggen managers en medewerkers dit eenvoudig digitaal vast. De wijziging van het proces sluit aan bij een wens vanuit de ICBR om het in- en uitleenproces te vereenvoudigen en te standaardiseren. De verwachting is dat het nieuwe proces op 1 april 2023 in het P-Direktportaal live gaat.

Tijdelijk overplaatsen vervalt

Het huidige proces ‘Tijdelijk overplaatsen’ vervalt per 1 april 2023. Vanaf deze datum is er sprake van detacheren als een medewerker voor een afgesproken tijdelijke periode van maximaal 12 maanden werkzaamheden verricht buiten de eigen afdeling, kolom of organisatie.

Meer informatie

Op Rijksportaal Personeel volgt binnenkort meer informatie en uitgebreide gebruikersinformatie. Heb je nu al dringende vragen? Stuur dan een mail naar detachering@rijksoverheid.nl.

Wil je meer informatie over de aanleiding, achtergrond en besluitvorming? Lees dan de Leidraad detachering.