Talent in Beeld: Justid traint medewerkers in het ontdekken van hun talenten

Bij de Rijksoverheid vinden we het belangrijk dat  alle medewerkers hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen én inzetten. Talentgericht werken noemen we dat. In de serie Talent in Beeld vertellen collega’s hoe zij hiermee aan de slag gaan. Deze keer HR-adviseurs Christien Enting en Joanda Maneschijn over hoe zij talentgericht werken hebben ingebed in de organisatiecultuur van Justid. Hun aanpak? Talentgericht werken structureel onderdeel maken van de P-gesprekken.

HR-adviseurs Christien Enting en Joanda Maneschijn
Dit is een derde artikel uit de serie Talent in Beeld. Talent in Beeld is een initiatief van de interdepartementale werkgroep Talentgericht Werken Rijk (een samenwerking van ministeries, DGDOO en O&P Rijk Loopbaan- en Talentontwikkeling).

Het idee de P-gesprekken in te zetten als instrument om talentgericht werken te bevorderen, is best logisch. Het voordeel is dat de P-gesprekken verplicht zijn en jaarlijks terugkeren. Alleen ligt het accent bij de P-gesprekken minder op talentontwikkeling. Joanda Maneschijn, HR-adviseur bij Justid: “Bij het P-gesprek gaat het vooral over het functioneren en de ontwikkeling van een medewerker. Wij wilden ook talentontwikkeling en inzetbaarheid een plaats geven en hebben het P-gesprek omgedoopt in FIT-gesprek. Dat staat voor: functioneren, inzetbaarheid en talent.”

Beweging

Met alleen een andere naam ben je er natuurlijk niet. In de aanpak van Justid speelden FIT-workshops een voorname rol. “We wilden een beweging in de organisatie in gang zetten”, vertelt HR-adviseur Christien Enting. “Leidinggevenden en medewerkers zijn belangrijke schakels in het P-gesprek, daarom hebben we er bewust voor gekozen voor zowel leidinggevenden als medewerkers de FIT-workshops te organiseren.”

Workshop

Alle zeven medewerkers van het HR-team bij Justid volgden eerst zelf een workshop talentgericht werken. Christien: “In overleg met de trainers van Deltaflex JenV Mobiliteitscentrum hebben we deze workshop bijgeschaafd en meer toegespitst op de Justid-medewerkers. Daarna zijn we de workshop zelf gaan geven. Mei 2022 hadden we een eerste pilot en daarna hebben we tussen juni en november 300 van de 400 medewerkers getraind.”

Zicht op je talent

De workshop zet medewerkers op het spoor zelf na te denken over hun talenten. Christien: “Van tevoren kon iedere deelnemer een testje maken, in de workshop gingen we daar verder over in gesprek. Zo willen we bewustwording creëren. We gaan dan in op hoe kun je je talenten vormgeven in de eigen functie. Of dat iemand haar/zijn talenten al vormgeeft in het privéleven. Waar staat iemand? Welke rol kan iemand zelf pakken? Weet het team wat mijn talenten zijn? Wordt daar gebruik van gemaakt? De workshop sluit af met de talentenmuur waarop medewerkers geeltjes met hun drie beste talenten plakken.”

Eigenaarschap

Joanda gaf de workshops met veel plezier. “We zijn een ICT-club. Onze medewerkers zijn vooral met hun vak bezig. Ik was positief verrast dat er tijdens de workshop zo veel enthousiasme was om met het thema talent aan de slag te gaan. Het is leuk dat collega’s ontdekken waar hun talent ligt en hoe je dit kunt inzetten in je werk en privé. Er was een goede interactie: mensen bevroegen elkaar, spraken elkaar aan op eigenaarschap, op wat je zelf kunt doen.”

Deelnemers over de FIT-workshops

Hans: “Justid besteedt serieus aandacht aan de talenten van haar medewerkers. De workshop is een prima initiatief en zeer de moeite waard. Goed om aan de hand van oefeningen te ontdekken waar jouw talenten liggen en daarover met collega’s in gesprek te zijn. Top!”

Wilbert: “Het was goed om er weer over na te denken en fijn te beseffen dat ik nog steeds de dingen doe die ik graag wil doen.”

Ellen: “Ik werd door het deelnemen aan de workshop getriggerd om zelf na te denken over mijn vervolgstappen.”

Persoonlijke gesprekken

Christien had dezelfde ervaringen. “Er was een positieve flow, bijna iedereen vond het leuk erover na te denken. We kennen niet alle medewerkers en niet alle medewerkers kennen elkaar, het was zinvol elkaar in de workshop te ontmoeten. Sowieso praat je niet snel met elkaar over dit soort dingen en het leidde soms tot diepgaande, persoonlijke gesprekken.”

Bewustwording

Zoals zo vaak, als je iets nieuws begint, was er bij sommige medewerkers lichte scepsis. “Maar je merkt dat iedereen de term FIT-gesprek inmiddels omarmt”, vertelt Joanda. “Je hoort het regelmatig terug, bijvoorbeeld bij presentaties. De term P-gesprek verdwijnt naar de achtergrond. We hebben een bewustwording op gang gebracht. In workshops hoorde ik deelnemers zeggen: ‘Je kunt wel naar een ander wijzen, maar wat doe je er zelf aan?’

Onboarding

Hoewel er nog een evaluatie moet volgen, zijn de signalen van de medewerkers positief. Het HR-team van Justid gaat voort op de ingeslagen weg en zal de resterende medewerkers trainen. FIT maakt straks deel uit van het onboardingsprogramma zodat ook nieuwe medewerkers leren hoe ze hun talenten verder ontwikkelen kunnen.

Ook aan de slag binnen jouw organisatie?

  • Zorg voor een pagina op intranet met tips en tricks, loopbaantesten.
  • Steek het van meerdere kanten in; Justid integreerde het thema in verschillende processen en programma’s (o.a. onboarding, leiderschapsprogramma, vitaliteit)
  • Geef het tijd, ruimte en aandacht.
  • Organiseer de workshops live (en niet via video).
  • Omarm het als team. Alle zeven HR-adviseurs volgden de workshop, dachten na over hun talenten en werden getraind zelf de workshop te geven. Dit leidde tot verbondenheid met het onderwerp en maakte mogelijk dat de adviseurs beter in gesprek konden gaan met de organisatie.

Door te werken vanuit talenten van medewerkers wordt bijgedragen aan een vitale werkomgeving. Het leidt bewezen tot meer werkplezier, meer resultaat en grotere inzetbaarheid. Sinds 2019 zet Talentgericht Werken Rijk zich in om het werken en denken vanuit talenten van medewerkers rijksbreed verder te brengen.

Meer weten? Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar de secretaris van de werkgroep: talentgerichtwerkenrijk@minjenv.nl of Margo.Scholtes@rijksoverheid.nl van O&P Rijk Loopbaan- en Talentontwikkeling. 

Met dank aan Gideon Wille voor het interview.