Uitbreiding mogelijkheden IKB-spaarverlof

Vanaf de jaarwisseling 2023-2024 wordt je compensatieverlof en/of overwerkverlof, dat je over hebt, toegevoegd aan je IKB-spaarverlof. Dit gebeurt automatisch in het P-Direktportaal. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Compensatie-uren

Heb je aan het eind van een jaar compensatie-uren over? Van deze uren wordt maximaal 36 uur, bij een arbeidsduur van 36 uur, automatisch toegevoegd aan je IKB-spaarverlof. Werk je meer of minder uren? Dan is dit naar verhouding. Heb je meer compensatie-uren over dan het maximum? Dan vervallen deze uren.

Overwerkuren

Heb je aan het eind van een jaar overwerkverlofuren over? Van deze uren wordt maximaal 36 uur, bij een arbeidsduur van 36 uur, automatisch toegevoegd aan je IKB-spaarverlof. Werk je meer of minder uren? Dan is dit naar verhouding. Anders dan compensatie-uren kent overwerkverlof geen einddatum. Overwerkverlofuren die aan het einde van een kalenderjaar niet aan het IKB-spaarverlof kunnen worden toegevoegd blijven dus als overwerkverlof staan.